نویسنده = دکتر محمد هادی یدالله پور
تعداد مقالات: 4
1. تبارشناسی جاهلیت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 314-289

محمد هادی یدالله پور؛ نسیبه یدالله پور


2. روش‌های احتجاج در سوره مبارکه انعام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1395، صفحه 190-159

دکتر محمد هادی یدالله پور؛ سمیه شوشتری


3. نیروی گرانش از منظر قرآن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1394، صفحه 215-187

محمد هادی یدالله پور؛ عبداله گل پرور


4. بررسی تطبیقی وجود منجی‌ موعود در قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 106-77

محمد هادی یدالله پور؛ مرتضی خرمی؛ سیده فاطمه حسینی