نویسنده = ������������ ��������
روش شناسی تفسیر امام جواد (علیه السلام)

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 44-13

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری