نویسنده = ���������� ����������
بررسی تطبیقی وجود منجی‌ موعود در قرآن و عهدین

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 106-77

محمد هادی یدالله پور؛ مرتضی خرمی؛ سیده فاطمه حسینی