نویسنده = ������������ ��������
دلایل جاودانگی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 158-131

سیدضیاءالدین علیانسب؛ لیلا امیری