نویسنده = ������������ ��������
کارکرد مثل و مثال در تفسیر بر اساس روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 263-245

مسعود معصومی؛ محمد مرادی