نویسنده = ���������� ������������
صبغه الله در آیینه ی تاریخ

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 105-139

10.22049/quran.2023.14597

مینا شمخی؛ سعید رحیمیان؛ علیرضا خنشا


تبیین مفهوم «مقام محمود» با بهره‌گیری از آیه 79 سوره اسراء

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 168-155

مینا شمخی؛ محمد جواد سامی؛ علیرضا خنشا


نقش صبر در تربیت اسلامی فرزندان با الگوپذیری از آیه 132 طه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 131-117

محمد جواد سامی؛ علی مطوری؛ علیرضا خنشا