نویسنده = �������������� ��������
گونه‌های تجلی تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع)

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 34-13

زهره اخوان مقدم؛ نیره اسحاقی