کلیدواژه‌ها = آیه
تعداد مقالات: 2
1. حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1395، صفحه 176-145

علی مشتاق مهر؛ سید عبدالحمید حسینی زاده


2. تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 46-13

سیدمحمدعلی ایازی؛ نجمه نجم