کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
بازپژوهی تطبیقی جایگاه سنّت در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید برتفسیر المیزان و الفرقان

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 115-89

محمد رضا خانی؛ محمدعلیاسعدی اسعدی؛ رحمان عشریه


دلایل جاودانگی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 158-131

سیدضیاءالدین علیانسب؛ لیلا امیری