کلیدواژه‌ها = مبانی تفسیر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 235-198

سید هادی میرمحمودی؛ سید رضا مودب