کلیدواژه‌ها = تحریف
گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 251-273

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبدالهی عابد


بررسی مسئله تحریف عهد قدیم (تورات) از نگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 164-141

محمدجواد نجفی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی