کلیدواژه‌ها = فرشته
تعداد مقالات: 2
1. شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-88

آسیه سادات مرزانی؛ داود معماری


2. نقد انگاره افسانه بودن داستان هاروت و ماروت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 38-13

محمد علی رضایی اصفهانی؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی