کلیدواژه‌ها = شیطان
تعداد مقالات: 2
1. رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-43

محمد شریفی؛ بابک هادیان حیدری


2. شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-88

آسیه سادات مرزانی؛ داود معماری