موضوعات = علوم قرآن و تفسیر
کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22049/quran.2023.27341.1332

مرضیه عبدلی مسینان


ماهیت مرگ اندیشی از منظر قرآن و کتب مقدس

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 13-37

10.22049/quran.2023.28969.1422

خدیجه احمدی بیغش؛ زهره بیجارچیان


تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 83-104

10.22049/quran.2023.28335.1402

علی صالحی؛ علی اصغر شعاعی؛ محمد علی اخوان؛ سعید خدادادی


بررسی روش تفسیری و اعتبار تفسیر نور

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 245-272

10.22049/quran.2023.27541.1353

محمد رضا سالاری فر؛ اکرم حاجی کریمی حسین آبادی؛ علی فتحی


تحلیل متشابهات سیره حضرت موسی در ماجرای ضرب هارون (علیهماالسلام)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 273-313

10.22049/quran.2023.28153.1391

مرتضی سلطانی؛ ولی الله نقی پورفر؛ مهدی کهکی


پژوهشی در آیات متشابه قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 83-121

کیوان خجسته مهر؛ کامران اویسی


بررسی ویژگی‌های معجزه از دیدگاه قرآن و تطبیق آن با قرآن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 243-277

مجتبی مصلحی؛ علی اکبر کلانتری


بررسی لوح محفوظ و کیفیت آن از منظر مفسران فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 47-78

زهره اخوان مقدم؛ ناهید شاهمیرانی


تحلیل معناشناسی «ازواج بهشتیان» در قرآن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 79-104

نسرین انصاریان


رویکرد قرآنی در تحلیل ماهیت تکلم الهی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 105-124

حیدر باقری اصل


بازپژوهی امکان ردّ شمس در سورۀ «ص» با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 197-226

روح الله زاهری؛ محمدرضا حسینی نیا؛ زهرا زاهری


بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 227-249

علیرضا زکی زاده؛ فاطمه طائبی؛ داود اسماعیلی


استهزاء الهی در آیة 15 بقرة از نظر مفسران فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 251-272

وجیهه شکرانی پور؛ محسن خوش فر


بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ و ویژگی‌های آن در المیزان و مجمع‌البیان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 273-296

رضا قلی زاده؛ محمد جواد توکلی خانیکی


واکاوی غرض اصلی سورۀ مبارکه معارج با تأکید بر نقش معادباوری در تربیت انسان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 297-328

سید فضل الله میرزینلی؛ حسین علوی مهر


کاربست قاعدۀ تفسیری سبب نزول در تفسیر تسنیم

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 329-354

مریم ولایتی کبابیان؛ زهرا ارغیانی


بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 56-37

صفر نصیریان؛ سعید رسول زاده


وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 83-57

کوثر حلال خور؛ ایرج گلجانی


خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 109-85

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهرا خیراللهی