دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

قرآن و چرایی عذاب الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

علیرضا دهقانپور؛ سکینه آباده


صبغه الله در آیینه تاریخ(سیر تطبیقی تطور آراء مفسران در گذر زمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

مینا شمخی؛ سعید رحیمیان؛ علیرضا خنشا


بررسی انتقادی روایات تفسیری ذیل آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ سوره مائده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

سیده فریبا نوری جو کندان؛ سید معصوم حسینی


شرح فقرات دعای افتتاح قرآن با قرآن با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

امین فتحی


بازخوانی محدوده فقهی راهکار سوم آیه نشوز در صورت نشوز زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

حسین بهرامی اقدم


روش بکارگیری سیاق نخست جهت کشف غرض سوره در گفتمان تدبر؛ مطالعه موردی سوره احزاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

جواد سلمان زاده؛ محسن نورایی


روش‌های قطب‌الدین راوندی در تفسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

حسین خانی کلقای؛ صمد رضائی؛ امین خوش رفتار؛ محسن احتشامی نیا


انسان‌شناسی در آیینه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

مرتضی قاسمی خواه


تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22049/quran.2023.28335.1402

علی صالحی؛ علی اصغر شعاعی؛ محمد علی اخوان؛ سعید خدادادی