نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه قرآن و حدیث

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از کهن­ترین مسائل علوم قرآن، موضوع اعجاز قرآن است که در قرآن و روایات با نام­های «آیه»، «بیّنه»، «برهان»، «سلطان»، «حجت» و ... از آن یاد شده است. بررسی سیر تاریخی موضوع، نشان از استعمال و رواج «معجزه»، «اعجاز» و «خرق عادت» از سوی متکلمان در قرن‌های 3 تا 5 هجری قمری دارد. با پیش­فرض حجیت الفاظ قرآن، مسأله و دغدغه اصلی در این رابطه، آن است که عدم استفاده قرآن و روایات از لفظ معجزه و تأسی اهل بیت (ع) به استعمال واژه­های مرسوم در قرآن (فارغ از روایات اندک موجود با لفظ معجزه که نیاز به تحلیل و بررسی دارد) چه دلیلی داشته است؟ در کاوش انجام­شده با روش توصیفی تحلیلی روشن شد که الفاظ قرآنی علاوه بر در­برداشتن معنای معجزه و خرق عادت مصطلح و رویکرد نبوت­شناسانه، دارای رویکردی معرفت­شناسانه با اهداف تربیتی و هدایتی بوده است و این امر، نشان­ از حکمت خداوند در گزینش واژه­ها داشته و ما را به سمت پیروی و رواج واژگان قرآنی سوق خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

-        قرآن کریم
-        نهج البلاغه، نسخه دکتر صبحی صالح، دارالهجره، قم، بی تا.
-        صحیفه سجادیه، انتشارات پیام آزادی، تهران، 1384.ش.
-        آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415.ق.
-        ابن بابویه، محمد بن علی(شیخ صدوق)، علل الشرایع، کتابفروشی احمدی، قم، 1385.ش.
-        ابن تیمیه، شرح العقیده الاصفهانیه، الکتب العصریه، بی جا، بی تا.
-        ابن حزم اندلسی، الفصل فی الملل و الهواء و النحل، دارالکتب العلمیه، بی جا، بی تا.
-        ابن خلدون، مقدمه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1398.ق.
-        ابن رشد، محمد بن احمد، تهافت التهافت، دارالفکر، بیروت، بی تا.
-        ابن عطیه اندلسی، عبدالحق، المحررالوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1422.ق.
-        ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1419.ق
-        ابن منظور،محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1414.ق.
-        ابن الندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، دارالمعرفه، بیروت، بی­تا.
-        ابن هشام، السیره النبویه، تحقیق: مصطفی سقا و ...، چاپ دوم، بی نا، قاهره، 1955.م.
-        ابوحجر، احمد عمر، التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، دارالمدار الاسلامی، بیروت، 2001.م.
-        ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، البحرالمحیط فی التفسیر، دارالفکر، بیروت، 1420.ق.
-        اربلی، کشف الغمه، تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، انتشارات بنی هاشمی، چاپ اول، تبریز، 1381.ق.
-        اسدآبادی، قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الدار المصریه، بیروت، بی تا.
-        اسعدی،محمد،درآمدی بر نظریه معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روایات تفسیری، بوستان کتاب، قم،1387.ش.
-        امین اصفهانی، نصرت بیگم، مخزن العرفان فی تفسیر القرآن، موسسه بانو امین، بی تا.
-        ایازی، سید محمدعلی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، موسسه الطباعه و النشر، تهران، 1386.ش.
-        ایجی، میرسیدشریف، شرح المواقف(جرجانی)، الشریف الرازی.نرم افزار کلام مرکز تحقیقات اسلامی نور.
-        ایزوتسو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه:احمد آرام، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1370.ش.
-        الباقلانی، ابی بکر محمد بن الطیب، اعجازالقرآن، تحقیق:سید احمد صقر، دارالمعارف، قاهره، بی تا.
-        بغدادی، اصول الایمان، دار و مکتبه الهلال، نرم افزار کلام مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور.
-        بلاغی، محمد جواد، آلاءالرحمن فی تفسیر القرآن بنیاد بعثت، قم، 1420.ق.
-        بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمن، الاعجاز البیانی للقرآن و مسائل نافع ابن ارزق، دارالمعارف مصر، 1391ق.
-        بیضائی، عبدالله بن عمر، انوارالتنزیل و اسرارالتاویل، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1418ق.
-        تطور دراسات اعجاز القرآن، مطبعه الامه، بغداد ؛ 1972.م.
-        تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، الشریف الرازی.نرم افزار کلام مرکز تحقیقات اسلامی نور.
-        تفسیر منسوب به امام حسن عسگری علیه السلام، مدرسه امام مهدی علیه السلام، چاپ اول، قم، 1409.ق.
-        جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن، دلائل الاعجاز فی علم المعانی، تحقیق: عبدالحمید هنداوی، انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت، بی­تا.
-        جفری، آرتور، واژه‌های دخیل در قرآن، ترجمه:فریدون بدره ای، تهران، توس، 1385.
-        جوادی آملی، عبدالله، علی بن موسی الرضا و الفلسفه الاسلامیه، دارالاسراءللنشر، قم، 1374.
-        جوینی، عبدالملک، الارشاد الی قواطع الادله فی اول الاعتقاد، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی تا.
-        حدادعادل، غلامعلی، دانشنامه جهان اسلام، انتشارات بنیاد دائره المعارف اسلامی، تهران، 1384.
-        حقی بروسوی، روح البیان، دارالفکر، بیروت، بی تا.
-        حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، نرم افزار نورالحکمه 3
-        خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن حسن، تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل، دارالاضواء، بیروت، بی­تا.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، تصورات یا روضه التسلیم، ، جامی. نرم افزار.
-        خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، (نرم افزار مرکز تحقیقات اسلامی نور)
-        دنیزماسیون، قرآن و کتاب مقدس درون مایه‌های مشترک، مترجم:فاطمه سادات تهامی،تهران،دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1389.ش.
-        دیاری بیدگلی، محمد تقی، آسیب شناسی روایات تفسیری، سمت، تهران، 1390.ش.
-        دیاری، محمد تقی، درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی، دانشگاه قم، 1385.ش.
-        رئیس اعظم شاهد، اعجاز از دیدگاه مستشرقان، مرکز جهانی علوم اسلامی ، قم،1386.ش.
-        راغب اصفهانی، جامع التفاسیر، تحقیق:احمد حسن فرحات، دارالدعوه، کویت، 1405.ق.
-        راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم-الدار الشامیه، دمشق و بیروت، 1412.ق.
-        الرافعی، مصطفی صادق، اعجاز قرآن و بلاغت محمد، بنیاد قرآن،تهران،1360.ش.
-        رشیدرضا، سید محمد، تفسیر القرآن الحکیم المشتهر باسم تفسیر المنار، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
-        رضایی اصفهانی، محمدعلی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، کتاب مبین، رشت، 1380ش.
-        رضوانی، روح الله، مبانی کلامی اعجاز قرآن، مرکز بن المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم، 1391.ش.
-        الرمانی والخطابی و الجرجانی، ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن، محمد زغلول سلام و ..، دارالمعارف مصر، قاهره، 1387.ق.
-        زرکشی، بدرالدین، البرهان فی علوم القرآن، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
-        زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دارالکتاب العربی، بیروت، 1407.ق.
-        سیدی، سیدحسین، سیر تاریخی اعجاز قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، قم، 1392.ش.
-        سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن،دار ابن کثیر،بیروت،1993م.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، معترک الاقران فی اعجاز القرآن، تحقیق:احمد شمس الدین، دارالکتب العلیمه، بیروت، 1408.ق.
-        شریعتی، تفسیر نوین، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385.ش.
-        شریف مرتضی، الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفه)، تحقیق محمد رضا انصاری قمی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1382ش.
-        شهرستانی، نهایه الاقدام فی علم الکلام، دارالکتب العلمیه، نرم افزار کلام مرکز تحقیقات اسلامی نور.
-        طباطبایی، محد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417.ق.
-        ـــــــــــــ،ـــــــــــــ،اعجاز قرآن،مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1362.
-        طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران، 1372.ش.
-        طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1412.ق.
-        طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، تحقیق:حسینی اشکوری، انتشارات مرتضوی، تهران، 1375.ش
-        طنطاوی جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن، دارالفکر، بیروت، بی تا.
-        عبدالعزیز عرفه، قضیه الاعجاز القرآنی و اثرها فی تدوین البلاغه العربیه،عالم الکتب،بیروت،1985م.
-        علامه حلی، ارشاد الطالبین،تحقیق:رضا استادی،قم،1363ش.
-        العمری، احمد، مفهوم الاعجازالقرآنی، دارالمعارف، قاهره، بی تا.
-        غزالی، ابوحامد، احیا علوم الدین، بیروت، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.
-        فاضل مقداد، ارشادالطالبین الی نهج المسترشدین، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم، بی تا.
-        فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر ، مفاتیح الغیب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1420.ق.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، تفسیر کبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1422.ق.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ،  نهایه الاعجازفی درایه الاعجاز، تحقیق:احمد حجاری السقا،دارالجیل، بیروت و مکتب الثقافی قاهره، 1412.ق.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، المحصل، دارالرازی، نرم افزار کلام مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.
-        فراهیدی،خلیل بن احمد، العین، انتشارات هجرت، قم، 1410.ق.
-        فضل الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحی القرآن،دارالملاک لطباعه و النشر، بیروت ،1419.ق.
-        فیروزآبادی، محمد، القاموس المحیط، دارالجیل، بیروت.بی­تا.
-        قدردان قراملکی، محمد حسن، معجزه در قلمرو عقل و دین، بوستان کتاب، قم، 1381.ش.
-        قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، انتشارات ناصرخسرو، تهران، 1364.ش.
-        کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق : علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، دارالمکتب الاسلامیه،بی جا.1407.ق
-        مجلسی، محمد باقر، بحار­الانوار، تحقیق: جمعی از محققان، دار احیاء التراث العربی ،بیروت، 1403ق.
-        مصباح، محمدتقی، قرآن شناسی، موسسه امام خمینی،قم،1385.ش.
-        مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، بخش لغتنامه نرم افزار جامع الاحادیث مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.
-        مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، قم، 1359.ش.
-        ـــــــــــــ، ـــــــــــــ، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، بی­تا، نرم افزار کلام مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور.
-        معرفت، محمد‌هادی، تلخیص التمهید، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1435.ق.
-        مفید، محمد بن نعمان (شیخ مفید)، النکت الاعتقادیه، المکتبه المرتضویه، تهران، 1393ق.
-        ملاعمرحویش، تطور دراسات اعجاز القرآن و اثرها فی بلاغه العربیه، مطبعه الامه، بغداد، 1907.م.
-        ملکیان، مصطفی، مسائل جدید کلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی حوزه علمیه قم، 1372.ش.
-        مودب، سیدرضا، اعجاز قرآن در نظر اهل بیت عصمت، انتشارات موسسه احسن‌الحدیث، قم، 1379ش.
-        نراقی، مهدی، انیس الموحدین، انتشارات الزهرا، بی جا، بی تا.
-        نصار، حسین، اعجازالقرآن، مکتبه المصر، بیروت،1999.م
-        نعیم الحمصی، فکره الاعجاز القرآن، چاپ دوم، بی نا، بیروت، 1400ق.
-        هیتو، محمدحسن، المعجزه القرآنیه، موسسه الرساله، بیروت، 1421ق.
 
مقالات:
-        آذرنوش، آذرتاش و موسوی اندرزی، نرجس، مفاهیم آیه در دوره پیش از اسلام: تبارشناسی و معناشناسی، مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش17، زمستان 1389.ش.
-        بلاطه، عیسی، درآمدی بر سیر تطوری نظریه اعجاز قرآن، ترجمه مهرداد عباسی، آیینه پژوهش، ش113 ، ص2 تا10.آذر و دی 1387ش.
-        پهلوان، منصور، تحقیق در وجه اعجاز قرآن کریم،مجله سفینه،1382،قابل دسترسی در http://www.maarefquran.org
-        ریچارد مارتین، سیر تاریخی اندیشه اعجاز قرآن ،ترجمه:سید علی آقایی، فصلنامه پژوهشهای قرآنی،ش54و55،ص262تا289، 1387ش.
-        ریچارد مارتین، نقش معتزله بصره در شکل گیری نظریه اعجاز قرآن، ترجمه:مهرداد عباسیJournal of Near Eastern Studies, Vol. 39, No. 3 (Jul., 1980), 175-189.
-        شبیری، محمدجواد، درنگی در واژه «تَنَقَّبَتْ» در زیارت عاشورا (2)، سایت پژوهشکده                باقرالعلوم،http://www.pajoohe.com/25513/print.php?UID=38908،17/7/1389.ش.
-        کاظم زاده، موسی، اعجاز قرآن در احادیث رضوی، بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا،1391.ش
-        کریمی نیا، مرتضی، ریشه‌های تکوین نظریه اعجاز قرآن و تبیین وجوه آن در قرون نخست، مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، دوره 46، شماره 1، صفحه 113-144،تابستان 1392.ش.
-        لطفی، مهدی، مقاله تفسیر امام حسن عسگری، دانشنامه موضوعی قرآن کریم. http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=6016
-        مقاله اعجاز قرآن ( انگلیسی)، دائره المعارف اسلامی، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی بنیاد دائره المعارف اسلامی چاپ حیدرآباد هندوستان، 1933.م.
-        مودب، سید رضا، اعجاز تاریخی قرآن، دوفصلنامه قرآن و علم، ش7، ص69-92،  پاییز و زمستان 1389.ش.
-        موسوی، سیدمهدی، بایسته‌های اسلامی سازی علوم انسانی از منظر محمد نقیب العطاس، فصلنامه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا، ج2ویژه نامه نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ش1، بهار1391.ش.
-        مهریزی، مهدی، رابطه قرآن و حدیث،فصلنامه علوم حدیث،ش29،1383.ش.(دسترسی در سایت نورمگز)
-        ــــــ، ــــــ، قلمرو حجیت حدیث، فصلنامه علوم حدیث،ش53، 1388.ش.(دسترسی در سایت نورمگز)
 
پایان نامه
-        موسوی، معناشناسی آیه در قرآن و عهدین (رساله دکتری)، استاد راهنما: دکتر محمد باقر حجتی، دانشکده الهیات گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، بی­تا.
 
جزوات
-        ایازی، جزوه اعجاز، پاییز 1382، قابل استفاده در سایت:http://www.ayazi.net/.