نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مسأله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی‌اش را به مخاطره می­اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن­ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب­ها و بیماری‌ها از جمله­ مسائل برهم زننده­ آرامش می­باشند. در این راستا، قرآن کریم و ائمه­ معصومین، فرمایشات گران­سنگی دارند که انسان­ها را به خوش­بینی نسبت به خداوند و امید به فضل و کرم او در مواجهه با ناملایمات زندگی دعوت می‌کنند. در این مقاله، سعی شده است به خوش­بینی، راه­های دستیابی به آن، پیامدها ونقش آن در رسیدن به آرامش، پرداخته شود.
     ازجمله راه‌های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر ندادن به سوءظن، پرهیز از پیش داوری و قضاوت زود هنگام، توجه به حضور خدا، نیک انگاری و احسان به مردم. حسن ظن رهایی از گناه و اندوه ناشی از آن،الفت با دیگران، سلامتی دین،حل مشکلات مردم، کاهش غم و ناراحتی ورسیدن به آرامش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of positive thoughts on solving the problems of life relying on the Quran and the hadiths

نویسندگان [English]

  • samad abdollahi abed 1
  • Om Kolsoum Razmi 2
1 Associate Professor of Azarbaijan Shahid Madani University
2 MA Holder, The Quran and Hadith Studies, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Tranquility is what people most need in their life. Men attempt to lead a spiritually and mentally tranquil life. Today, some unimportant problems may disturb some people and threaten their peace of mind. Negative thoughts, harboring suspicion, financial problems, anxieties, illness, etc. disturb the peace and the tranquility. The holy Quran and the infallible Imams invite human beings to be positive, confident and hopeful towards Allah and His grace and generosity when facing the vicissitudes of life. This essay deals with optimism and the way to master it, its outcome and impact on peace and tranquility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking
  • optimism
  • tranquility
  • the Quran
  • hadiths

قرآن، ترجمه­ی محمد مهدی فولادوند.

نهج­البلاغه، ترجمه­ی محمد دشتی.

آمدی، عبدالواحدبن محمد تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، محقق/مصحح: مهدى ‏رجائی، قم‏: دارالکتاب الإسلامی، چاپ دوم‏،(1410 ق)‏.

 انوری،حسن، فرهنگ بزرگ سخن،تهران: سخن، چاپ دوم، (1382ش).

احسائی ابن أبی جمهور، محمدبن زین‌الدین‏، عوالی اللئالی العزیزیة فی ‌الأحادیث الدینیة، قم‏: دار سیدالشهداء للنشر،(1405ق).‏

بدرالدین، محسن، «حسن ظن»، بی جا: بی نا، بی­تا.

 حر عاملی، آداب معاشرت از دیدگاه معصومین (ع)، محمدعلى فارابی و على عباسی کمر یعسوب‏، مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ پنجم‏، ‏(1380ش).

 حرعاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت (ع)‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏،چاپ اول، (1409 ق)‏.

 حرعاملی، محمد بن حسن، جهادالنفس وسائل الشیعه، ترجمه­ی علی صحت، تهران: ناس، چاپ اول، (1364ش).

حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دارالفکر،(1414ق).

حسینی همدانی، محمد حسین، تفسیر انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران: کتاب فروشی لطفی، چاپ اول، (1404ق).

 حلوانی، حسین بن محمدبن حسن بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم:مدرسه الامام المهدی (عج)، چاپ اول،(1408ق).

 خوانساری، شرح غررالحکم ودرر الکلم، با تصحیح سیدجلال‌الدین حسینی ارموی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،(1373ش).

 دیلمی، حسن بن حسن، إرشاد القلوب، بی‌جا، انتشارات شریف رضی،1412ق.

زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت: دارالکتب العربیة، چاپ سوم،(1407ق).

 سامر، بابی، سایکو سایبرنتیکس، ترجمه­ی عباس چینی، نشر البرز، چاپ دوم، (1378ش).

 سلیگمن، مارتین و همکاران، کودک خوش بین، ترجمه‌ فروزنده داورپناه، تهران: رشد، چاپ اول،(1383ش).

 شجاعی، سیدمحمد، بدگمانی ریشه فتنه‌ها و اختلاف‌ها، قم: مهر امیرالمومنین، (1384ش).

صانعی، صفدر، آرامش روانی و مذهب، اصفهان، (1350ش).

 صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم، تفسیر قرآن کریم(صدرا)، تحقیق محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار، چاپ دوم،(1366ش).

 صدوق، محمدبن علی، الامالی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: کتابچی، چاپ ششم، (1376ش).

صدوق، محمد بنعلی، الخصال، محقق/مصحح: علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول، 1362(ش).

طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر‌المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، بی‌تا.

طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع‌الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه­ی علمیه­ی قم، چاپ اول،(1377ش).

 طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه­ی مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، تحقیق رضا ستوده، تهران: چاپ اول، (1360ش).

طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم، (1375ش).

 طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیرالعاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی­تا.

 عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم، (1415ق).

عزیزی، عباس؛ حسن ظن و سوءظن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، (1374ش).

قرشی بنایى، علی اکبر، قاموس قرآن‏، تهران‏: دارالکتب الاسلامیة،(1412ق‏).

کلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق‏، کافی، محقق/مصحح: على‌اکبرغفارى و محمد آخوندى، تهران‏: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).

گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، (1387ش).

 مالتز، ماکسول، روان‌شناسی تصویر ذهنی، ترجمه­ی مهدی قراچه‌داغی، تهران: ربیع،(1388ش).

 مازندرانى، محمدصالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول والروضة، تهران: المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، (1382ق).

 متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مؤسسه‌الرساله، چاپ پنجم، (1405ق).

مطهری، مرتضی، مقدمه­ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران: صدرا، (1390ش).

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ هیجدهم، (1380ش).

 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1374ش).

 مورفی، ژوزف، روح و آرامش درون، ترجمه­ی هوشیار رزم آزما، تهران: سپنج، چاپ اول،(1386ش).

نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه­ی عباس عرب، ناشر بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، (1367ش).

. نراقی، محمدمهدی، جامع­السعادت، قم: اسماعیلیان، (1383ش).

نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏، (1408ق)‏.