نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مسأله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی‌اش را به مخاطره می­اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن­ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب­ها و بیماری‌ها از جمله­ مسائل برهم زننده­ آرامش می­باشند. در این راستا، قرآن کریم و ائمه­ معصومین، فرمایشات گران­سنگی دارند که انسان­ها را به خوش­بینی نسبت به خداوند و امید به فضل و کرم او در مواجهه با ناملایمات زندگی دعوت می‌کنند. در این مقاله، سعی شده است به خوش­بینی، راه­های دستیابی به آن، پیامدها ونقش آن در رسیدن به آرامش، پرداخته شود.
     ازجمله راه‌های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر ندادن به سوءظن، پرهیز از پیش داوری و قضاوت زود هنگام، توجه به حضور خدا، نیک انگاری و احسان به مردم. حسن ظن رهایی از گناه و اندوه ناشی از آن،الفت با دیگران، سلامتی دین،حل مشکلات مردم، کاهش غم و ناراحتی ورسیدن به آرامش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

قرآن، ترجمه­ی محمد مهدی فولادوند.
نهج­البلاغه، ترجمه­ی محمد دشتی.
آمدی، عبدالواحدبن محمد تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، محقق/مصحح: مهدى ‏رجائی، قم‏: دارالکتاب الإسلامی، چاپ دوم‏،(1410 ق)‏.
 انوری،حسن، فرهنگ بزرگ سخن،تهران: سخن، چاپ دوم، (1382ش).
احسائی ابن أبی جمهور، محمدبن زین‌الدین‏، عوالی اللئالی العزیزیة فی ‌الأحادیث الدینیة، قم‏: دار سیدالشهداء للنشر،(1405ق).‏
بدرالدین، محسن، «حسن ظن»، بی جا: بی نا، بی­تا.
 حر عاملی، آداب معاشرت از دیدگاه معصومین (ع)، محمدعلى فارابی و على عباسی کمر یعسوب‏، مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ پنجم‏، ‏(1380ش).
 حرعاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت (ع)‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏،چاپ اول، (1409 ق)‏.
 حرعاملی، محمد بن حسن، جهادالنفس وسائل الشیعه، ترجمه­ی علی صحت، تهران: ناس، چاپ اول، (1364ش).
حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دارالفکر،(1414ق).
حسینی همدانی، محمد حسین، تفسیر انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران: کتاب فروشی لطفی، چاپ اول، (1404ق).
 حلوانی، حسین بن محمدبن حسن بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم:مدرسه الامام المهدی (عج)، چاپ اول،(1408ق).
 خوانساری، شرح غررالحکم ودرر الکلم، با تصحیح سیدجلال‌الدین حسینی ارموی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،(1373ش).
 دیلمی، حسن بن حسن، إرشاد القلوب، بی‌جا، انتشارات شریف رضی،1412ق.
زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت: دارالکتب العربیة، چاپ سوم،(1407ق).
 سامر، بابی، سایکو سایبرنتیکس، ترجمه­ی عباس چینی، نشر البرز، چاپ دوم، (1378ش).
 سلیگمن، مارتین و همکاران، کودک خوش بین، ترجمه‌ فروزنده داورپناه، تهران: رشد، چاپ اول،(1383ش).
 شجاعی، سیدمحمد، بدگمانی ریشه فتنه‌ها و اختلاف‌ها، قم: مهر امیرالمومنین، (1384ش).
صانعی، صفدر، آرامش روانی و مذهب، اصفهان، (1350ش).
 صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم، تفسیر قرآن کریم(صدرا)، تحقیق محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار، چاپ دوم،(1366ش).
 صدوق، محمدبن علی، الامالی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: کتابچی، چاپ ششم، (1376ش).
صدوق، محمد بنعلی، الخصال، محقق/مصحح: علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول، 1362(ش).
طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر‌المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، بی‌تا.
طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع‌الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه­ی علمیه­ی قم، چاپ اول،(1377ش).
 طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه­ی مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، تحقیق رضا ستوده، تهران: چاپ اول، (1360ش).
طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم، (1375ش).
 طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیرالعاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی­تا.
 عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم، (1415ق).
عزیزی، عباس؛ حسن ظن و سوءظن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، (1374ش).
قرشی بنایى، علی اکبر، قاموس قرآن‏، تهران‏: دارالکتب الاسلامیة،(1412ق‏).
کلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق‏، کافی، محقق/مصحح: على‌اکبرغفارى و محمد آخوندى، تهران‏: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).
گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، (1387ش).
 مالتز، ماکسول، روان‌شناسی تصویر ذهنی، ترجمه­ی مهدی قراچه‌داغی، تهران: ربیع،(1388ش).
 مازندرانى، محمدصالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول والروضة، تهران: المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، (1382ق).
 متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مؤسسه‌الرساله، چاپ پنجم، (1405ق).
مطهری، مرتضی، مقدمه­ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران: صدرا، (1390ش).
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ هیجدهم، (1380ش).
 مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1374ش).
 مورفی، ژوزف، روح و آرامش درون، ترجمه­ی هوشیار رزم آزما، تهران: سپنج، چاپ اول،(1386ش).
نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه­ی عباس عرب، ناشر بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، (1367ش).
. نراقی، محمدمهدی، جامع­السعادت، قم: اسماعیلیان، (1383ش).
نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏، (1408ق)‏.