نیروی گرانش از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از حوزه‌های تحقیق و پژوهش، عرصه مباحث نوین علمی و عرضه‌ی آن به آموزه‌های علمی وحیانی است که محققان قرآنی با دانش‌ها و مطالعات ژرف خویش در این راه، توفیق خوبی داشته‌اند.
بی‌تردید رشد چشمگیر علوم و دانش بشری در عصر حاضر و توسعه و پیشرفت دستاوردهای بشری، صحت حقانیت اشارات و اعجاز علمی این کتاب جاودان الهی رابیشتر به اثبات کرده است. اشاره به نیروی گرانش یعنی تأثیر کلیه اجسام بزرگ و کو چک در یکدیگر یکی از موارد اعجاز علمی قرآن است، زیرا قبل از نزول آیات مربوطه کسی از آن اطلاع نداشته است. مدت‌ها بلکه قرن‌ها بعد از نزول آیه، این دستاورد علمی توسط نیوتن و دیگران کشف شده است. نوشتار حاضر تلاش نموده است تا با ژرف کاوی مفهوم گرانش در آیات قرآن، به بیان و تبیین آن بپردازد و مبانی و آثار و فواید آن را اشارت نماید، و به این نتیجه دست یافته است که تفسیر علمی آن آیات، گویای اعجاز علمی قرآن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم و شرح آیات منتخب، علی، مشکینی، 1389ش، قم: چاپخانه بزرگ قرآن.
 2. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی،1390ش، قم: انتشارات پیام مقدس، چاپ چهارم.
 3. آیزاک، آسیموف، 1370ش، زمین خانه ما، (ترجمه محمدرضا غفاری)، تهران: دفتر نشرفرهنگ اسلامی.
 4. آلن، اچ. کرومر، 1368ش، فیزیک برای علوم حیاتی، ترجمه جمیل آریائی، کرمان: انتشارات حسین قتلوئی.
 5. احمد ابن فارس، 1420ق، معجم مقاییس اللغه، بیروت: نشر دارالکتب اسلامیه، چاپ سوم.
 6. استفن پاپل ، 1369ش، فیزیک تشریحی، ترجمه محمود بهار، اصغر لطفی، تهران: انتشارات علوی.
 7. افتخاریان، سیدجواد ، 1362ش، قرآن و علوم روز، تهران: انتشارات افتخاریان.
 8. الیاسی، محمد، 1377ش، ستاره‌شناسی زبان‌های اسلامی برای قرن بیست ویکم، (مترجم؛ دکتر تقی عدالتی)، مشهد: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی.
 9. آنتوان، ایکارت، 1377ش، چگونه و چرا؟، (ترجمه کاظم فائقی)، تهران: انتشارات سرمدی.
 10. بوکای، موریس، 1365، مقایسه بین قرآن و تورات و انجیل و علم، ترجمه ذبیح‌اله دبیر، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.
 11. پاک نژاد، دکتر سیدرضا ، 1361ش، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، تهران: نشر کتابفروشی اسلامیه، ج1.
 12. درویژه، ابوالفضل و حسین‌نیا صادق، 1377ش، آفرینش حیات، انتشارات دانشگاه گیلان.
 13. دوک، رابین، 1389ش، نیروها و گرانش، ترجمه ناصر مقبلی، تهران: انتشارات فاطمی.
 14. رابرت تی، دیکسون، 1388ش، نجوم دینامیکی، ترجمه: احمد خواجه تضیر طوسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 15. راتب النابلسی، محمد، 1425ق، موسوعه الاعجاز العلمی فی القرآن و السنه (آیات الله فی الافاق)، نشر دار المکتبی، چاپ اول.
 16. راغب اصفهانی، ابی‌القاسم حسین بن محمد، 1412ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم والداراشامیه.
 17. رضایی اصفهانی محمدعلی، 1381، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت، کتاب مبین
 18. ریچارد وایدنر، رابرت سلز، 1369ش، مبانی فیزیک نوین، ترجمه علی‌اکبر بابائی، مهدی صفا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
 19. زمانی قمشه‌ای، علی، 1381ش، هیئت و نجوم اسلامی، تهران: نشر سماء، چاپ اول.
 20. شهرستانی، سید هبه‌الدین،1356ش، اسلام و هیئت، نجف: مطبعه الغری.
 21. طباطبایی، سید محمدحسین، 1362ش، اعجاز قرآن، قم: نشر بنیاد علمی و فکری علامه.
 22. طباطبایی سید محمدحسین، 1379، قرآن در اسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه،
 23. طباطبایی، سید محمدحسین، 1427ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 24. عدالتی، تقی و فرخی حسن،1380ش، زمین در فضا، مشهد آستان قدس رضوی.
 25. عللوه، محمد، 1997م، الاعجاز القرآن و التقدم العلمی، دمشق: دارالاشراق.
 26. قائمی، هوشنگ، 1357ش، مبانی هواشناسی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 27. قرشی، علی‌اکبر، 1371ش، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 28. کریمی عراقی، اسداله، 1325ش، قرآن از چگونگی حرکت زمین خبر داده است، مجله آیین اسلام، شماره 143.
 29. کریمی محمود، و محمدیزاده محمد،1370ش، واژه‌نامه فیزیک، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
 30. جرج گاموف، 1372 ش، سرگذشت زمین، ترجمه بهزاد، تهران، نشر الگو
 31. گرانت ار، فولز، 1369ش، مکانیک تحلیلی، ترجمه کاشانی حصار، ملک‌زاده، تهران: چاپ گلشن.
 32. ماردینی، عبدالرحیم، 1425ق، موسوعه الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم، دمشق: نشر دار المحبه.
 33. مایر دگانی، 1382ش، نجوم به زبان ساده، ترجمه حیدری خواجه‌پور، محمدرضا، تهران، انتشارات گیتاشناسی، چاپ دهم.
 34. مدرسی، سید محمدتقی، 1377ش، تفسیر هدایت، ترجمه عبدالمحمد آیتی، مشهد: آستان قدس رضوی.
 35. مصطفوی، حسن، 1360ش، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: نشر کتاب.
 36. معرفت، آیت‌الله محمدهادی، 1417 ق، التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ اول.
 37. معیّری، محمدطاهر، 1368ش، جهان بزرگ، تهران: ‌انتشارات اطلاعات.
 38. مکارم شیرازی، آیت‌الله ناصر،1373 ش، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 39. طباطبایی محمدحسین، 1374، سید محمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین، حوزه علمیه قم.
 40. مهدی‌پور، علی‌اکبر(بی‌تا)، هزار سال پیش از کشف نیروی جاذبه به وسیله نیوتن، مکتب اسلام، شماره 4، سال 13.
 41. نجار، زغلول، 1428ق، تفسیر الآیات الکونیه فی القرآن الکریم، قاهره: مکتب الشروق الدولیه، چاپ اول.
 42. نجفی خمینی، محمدجواد، 1398ق، تفسیر آسان، تهران: انتشارات اسلامیه.
 43. نجفی، گودرز، 1377 ش، مطالب شگفت‌انگیز قرآن، تهران: نشر سبحان.
 44. نوری، حسین،1370 ش، دانش عصر فضا، قم: نشر مرتضی.
 45. نوفل، عبدالرزاق، 1404ق، القرآن و العلم الحدیث، بیروت: دارالکتاب العربی.
 46. نیازمند شیرازی، یدالله، 1335ش، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، شرکت چاپ میهن.
 47. ویلیام هاوکینگ، ایستون، 1389 ش، تاریخچه زمان، ترجمه محمدرضا محبوب، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 48. هاریس، رابرت بایرز، 1377ش، هواشناسی، ترجمه تاج‌الدین بنی‌هاشم ودیگران، تهران، نشر دانشگاهی.
 49. هاشمی، فخری، 1367ش، سیاره زمین، مجله رشد آموزش جغرافیا، شماره 16.
 50. هوگان، کریگ، 1380ش، انفجار بزرگ، ترجمه علی فعل پارسا، مشهد: نشر انتشارات فدس رضوی، چاپ دوم.
 51. یدالله‌پور، محمد هادی (بهروز)، 1383، مبانی تفسیر موضوعی، ریالم دارالعلم، چاپ اول
 52. جامع التفاسیرنور
 53. تفسیر راهنمای قرآن کریم