گونه‌شناسی سختی‌های پیامبران (علیهم‌السلام) بر اساس داستان‌های قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

خداوند متعال، پیامبران (علیهم­السلام) را برای هدایت و رستگاری مردم فرستاده است. آنان همواره در این راه با مشکلات و سختی­های فراوانی روبرو بوده­اند. این بزرگواران در طول مسیر با خطرات و تهدیدهایی مانند اخراج از وطن، محاصره و تهدید به قتل مواجه گشته­اند. پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی داستان­های قرآنی و بهره‌گیری از تفاسیر مختلف، ضمن گونه‌شناسی سختی‌هایی که پیامبران (علیهم‌السلام) متحمل شده­اند، به ذکر نمونه‌هایی از هریک در خلال داستان­های قرآنی بپردازند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد پیامبران با سختی‌هایی مثل اخراج از وطن، محاصره و تهدید به قتل روبرو بوده‌اند. نیز پیامبر گرامی اسلام (ص) بیشترین سختی را در راه هدایت مردم متحمل شده­اند. ایشان در این مسیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده و همواره از جانب کفار و مشرکان به قتل تهدید شده و رنج­ها و مصیبت­های زیادی متحمل گشته­اند امّا با توکل بر خداوند متعال و صبر و استقامت، از این مسیر طاقت‌فرسا گذشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Typology of the Prophets’ Sufferings Based on the Quranic Stories

نویسندگان [English]

 • Ashoorghilich Paseh 1
 • Masoud Bavanpouri 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature at University of Zabol
2 PhD student of Arabic language and literature, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The Almighty God has sent his prophets (peace be upon them) with the aim of guiding the people and leading them toward salvation. They have constantly been faced with difficulties and hardships along this path. Some of the dangers and threats they have encountered in the course of their mission are expulsion from homeland, confinement, and receiving the threat of murder. Through the application of a descriptive-analytical method and the investigation of the Quranic stories and consultation with different interpretations of Quran, the present study aims at offering a typology of the sufferings the prophets (peace be upon them) have faced, providing an example for each type from the corpus of Quranic tales. The results of the present research show that prophets have had to face with sufferings such as expulsion from homeland, confinement, and receiving threats of murder. Likewise, the exalted Prophet of Islam (peace be upon him) has suffered more than any other prophet along the path of guiding his people. He was constantly threatened by the pagans and infidels with murder, and he underwent a lot of hardships and difficulties. However, through reliance on the Almighty God and patience and perseverance, he surpassed all of the difficulties along his path.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Holy Quran
 • prophets (peace be upon them)
 • Quranic stories
 • typology
 • sufferings
 1. قرآن کریم.
 2. ابن­عاشور، محمد طاهر؛ (1420)، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: موسسة التاریخ العربی.
 3. ابن­کثیر، اسماعیل بن عمر؛ (1407) تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالمعرفة.
 4. ابن­منظور، محمد بن مکرم؛ (1405)، لسان­العرب، بیروت: دار‌احیاء التراث العربی.
 5. ابن­هشام؛ (بی­تا)، السیرة النبویة، تصحیح ابراهیم الأبیاری و همکاران، بیروت: دارالمعرفة.
 6. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ (2009)، صحیح بخاری، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 7. ترمذی، محمد بن عیسی؛ (2002)، سنن ترمذی، الجامع الصحیح، بیروت: دارالمعرفة.
 8. الجزائری، ابوبکر جابر؛ (1994)، أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، مدینه: مکتبة العلوم و الحکم.
 9. خالدی، صلاح عبدالفتاح؛ (1428)، القصص القرآنی: عرض وقائع و تحلیل أحداث، دمشق: دارالقلم.

10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ (1412)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم.

11. زمخشری، ابو القاسم جارالله محمود بن عمر؛ (1318)، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاوئل، قاهره: بولاق.

12. شوکانی، محمد بن علی؛ (1418)، فتح القدیر الجامع بین فتی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، با تصحیح سمیر خالد رجب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

13. الشامی، محمد بن یوسف الصالحی؛ (1422)، سبل الهدی و الرشاد و فی سیرة خیر العباد، با مقدمه و شرح عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة.

14. طباطبایی، سید محمدحسین؛ (بی‌تا)، تفسیر المیزان، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.

15. عبدالباقی، محمد فؤاد؛ (1425)، معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، قم: نوید اسلام.

16. عسکری، ابوهلال؛ (1410)، فروق اللغویة، قم: مکتبة بصیرتی.

 1. الواقدی، محمد بن عمر بن واقد؛ (بی­تا)، المغازی، تحقیق مارسدن جونز، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.