بررسی موانع و عوامل وحدت اسلامی از منظر آیات قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قران و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 طلبه سطح دو حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج بناب

چکیده

یکی از اصول اساسی دین اسلام در تنظیم روابط بین انسانها و ملل، همزیستی مسالمت آمیز است. این همزیستی در سطوح مختلف متصور می شود که اولین سطح آن در حوزه امت اسلام است. پر واضح است که ادامه حیات عزتمندانه مسلمین در همه اعصار و امروزه در گرو وحدت امت اسلام است. با توجه به اینکه قرآن کریم از موارد اشتراک و اتفاق همه فرق امت اسلامی است و همچنین آیات قرآن کریم به کرّات و متعدد به وحدت و اتحاد، سفارش و از اختلاف و تفرقه نهی کرده است، بحث از وحدت از منظر قرآن کریم، می تواند راهگشا بوده و مورد قبول همه مذاهب اسلامی باشد. از همین رو در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی به مباحث وحدت و اتحاد امت اسلام از منظر آیات قرآن کریم پرداخته شده است. این مباحث عبارتند از: چیستی وحدت، چگونگی ایجاد وحدت اسلامی، موانع وحدت، و عوامل حفظ و تحکیم وحدت امت اسلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating obstacles and factors of Islamic unity in the interpretation of Quranic verses

نویسندگان [English]

  • sajjad mohammadfam 1
  • akbar mohammadfam 2
1 madani
2 student
چکیده [English]

Peaceful coexistence is one of the basic principles of Islam in regulating the relations between people and nations. This coexistence can be created at different levels, the first of its levels in the domain of the Ummah of Islam. It is clear that the continuation of life with the dignity of Muslims in all ages and today depends on the unity of the Ummah of Islam. Considering that all the sects of the Ummah of Islam accept the Qur'an and consider its words as proofs; And since the verses of the Holy Qur'an have ordered unity for many times and have prevented disagreement; the discussion of unity from the point of view of the Holy Qur'an is a solution to the problems and is accepted by all Islamic religions. Therefore, in this paper, with a descriptive-analytical approach to Quranic verses, the issues of unity and difference of the Ummah of Islam are discussed. These topics include: what is unity, how to create Islamic unity, obstacles to unity and the factors of maintaining and consolidating the unity of the Ummah of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Difference"
  • "Disagreement"
  • "Unity factors"
  • "Unity obstacles"
  • " Quran"