رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

چکیده

انسان به ‌عنوان حیوانی ناطق پس از رانده شدن از بهشت و هبوط به زمین، همیشه تحت وسوسه‌های شیطان بوده است، موجودی که انسان گاه خود در برابر او بی‌اراده پنداشته و همین امر او را تحت وسوسه‌های شیطان قرار داده و به منجلاب نابودی کشانده است؛ از برای همین، پژوهش پیش روی با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و با تأکید بر قرآن و روایات، این پرسش بنیادی را که «شیطان و انسان چه نگاهی نسبت به یکدیگر دارند؟»، پاسخ داده است؛ زیرا پاسخ بر این پرسش بنیادین نه‌تنها شایان توجه است؛ والاتر که امری واجب و ضروری در برابر این موجود پلید که گاه انسان توانسته با شناخت این دیدگاه‌ها بر این وسوسه‌ها و بر دشمن خویش فائق آید و گاه با بی‌توجهی به این نگاه‌ها نتوانسته بر آن پیروز گردد، برآیندهای پژوهش نمایانگر آن است که در نگاه انسان، شیطان عاملی اغواگر، فتنه‌انگیز، عامل رنجش و شکنجه‌ی پیامبران، عامل ناامیدی و شهوت‌رانی است و دوم آنکه، شیطان، موجودی با رتبه‌ای پایین‌تر از خود که بی‌جهت برتری داده‌شده و دوستی اجابت‌کننده پنداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation of Human and Satan according to Qur'an and Tradition

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifi 1
  • Babak Hadian Heidary 2
1 Assistant Professor of Qur'an and Hadith Sciences, University of Mazandaran
2 MA Student of Islamic Theology, Qur'an and Hadith Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

As a rational animal, after being sent down from Paradise onto the earth, the human been has always been tempted by Satan; and sometimes this malice has led human to the abyss of destruction. Satan is a creature in whose encounter, human finds himself to be weak-kneed. Therefore, the present descriptive-analytical study, based on desk research and with an emphasis on the Qur'an and narratives, was an attempt to answer this fundamental question: “How do human and Satan view one another?” Answering this fundamental question is not only noticeable, but also a necessary and indispensable concern against this malevolent creature. Understanding these views, sometimes human has been able to overcome these temptations and overcome his enemy, while some other times has not been able to do so because he has neglected these views. The outcomes of this study indicate that human considers Satan as a deceiving creature who makes prophets to torture and a factor of frustration and lust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Satan
  • Enmity
  • Deviation