بررسی روش و گرایش تفسیری احسن الحدیث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

2 استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

چکیده

یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر در مطالعات قرآنی بررسی تفاسیر از منظر روش تفسیری می باشد، توجه به روش شناسی تفاسیر در ابعاد مختلف کمک شایانی به دست یابی بر روش صحیح تفسیر قرآن و طبقه بندی تفاسیر می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به روش شناسی یکی از تفاسیر شیعی معاصر و بررسی منابع و مصادر آن می پردازد، تفسیر«احسن الحدیث» اثر آیت الله قرشی یکی از تفاسیر برجسته ای است با استفاده از روشهای مختلف تفسیری، نقل و گاهی نقد آراء دیگر مفسران، به تبیین آیات الهی می پردازد. اهمیت این پژوهش در این است که با استفاده از ملاک های موجود در روش شناسی تفسیر قرآن میزان تعهد مفسر را در روش ادعای خود بررسی خواهد کرد. نگارنده با تتبع در بخش های مختلف این تفسیر به این نتیجه می رسد که روش تفسیری در این کتاب روش جامع با گرایش هدایتی- اجتماعی می باشد.
کلیدواژه : روش شناسی، گرایش اجتماعی، تفسیر قرآن، سیدعلی اکبر قرشی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Methodology and Orientation of Ahsan al-Hadith Interpretation

نویسندگان [English]

  • Tayebe Akran 1
  • Talat Hassani Bafrani 2
1 M.A. of Islamic Theology, University of Qom
2 Assistant Professor of Islamic Theology, University of Qom
چکیده [English]

One of theinevitable necessities in Quranic studies is a review of the interpretations from the interpretive method perspective. More attention to the methodology of interpretationin various aspects would help reach the correct method of interpretation of Qur'an and classification of the interpretations. This article using descriptive-analytical method studies the methodology and sources of one of the contemporary Shia interpretations. Ahsan al-Hadith interpretation by AyatullahQureishi is one of the outstanding interpretations that usesvarious interpretation methods, quotes and often criticizes the opinions of others in explaining the divine verses. The importance of this research is that using existing criteria in methodology of Quranic interpretation,it will examine the level of commitment of the interpreter in his claimed method. The author by surveing different parts of this interpretation concludes that the interpretation method in this book is comprehensive method with guidance-social orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Social Orientation
  • Qur'anic interpretation
  • Guidance