کارکرد مثل و مثال در تفسیر بر اساس روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث قم .قم.

چکیده

قرآن کریم، به دلایل گوناگون نیازمند تفسیر و تبیین است، و از جمله راه‌کارهای تفسیر آن، آثاری است که از اولیای دین به مثابه میراثی بزرگ به ما منتقل شده و در این میان، روایات تفسیری پیامبر اکرمو اهل بیت ایشان که به استناد بسیاری از آیات و روایات، تنها کسانی هستند که آگاهی کامل به معارف قرآن و مقصود آن دارند، به عنوان هدیه ای ارزشمند به دست ما رسیده است. این روایات سرشار از مثال‌اند و در این نوشته تلاش شده تا با ارائۀ تعریف مثال، به بررسی کارکردها و فواید آن‌ در روایات تفسیری به صورت ویژه، پرداخته و ویژگی‌های تشبیهی آنها که، عموماً نسبت بدان غفلت می‌شود مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای به فرجام رسیده، به این نتیجه دست یافته که بهره‌گیری از روش‌ها و به کار گیری مثل در تفسیر قرآن، مفید و دلنشین و تبعیّت از این‌گونه سیره تفسیری راهگشای مفسران است. با چنین روشی است که می‌توان مفاهیم بلند و والای قرآنی را در قالبی محسوس و روح‌نواز و قابل فهم به مخاطبان ارائه کرد و به هدف نهایی که تفهیم مطالب و بعد از آن عمل به آیات است نائل آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran and Hadith University Presented for Master degree in Hadith Sciences

نویسنده [English]

  • masood masoomi
fcwdcwcbasdasna
چکیده [English]

قرآن کریم، به دلایل گوناگون نیازمند تفسیر و تبیین است، و از جمله راه‌کارهای تفسیر آن، آثاری است که از اولیای دین به مثابه میراثی بزرگ به ما منتقل شده و در این میان، روایات تفسیری پیامبر اکرمو اهل بیت ایشان که به استناد بسیاری از آیات و روایات، تنها کسانی هستند که آگاهی کامل به معارف قرآن و مقصود آن دارند، به عنوان هدیه ای ارزشمند به دست ما رسیده است. این روایات سرشار از مثال‌اند و در این نوشته تلاش شده تا با ارائۀ تعریف مثال، به بررسی کارکردها و فواید آن‌ در روایات تفسیری به صورت ویژه، پرداخته و ویژگی‌های تشبیهی آنها که، عموماً نسبت بدان غفلت می‌شود مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای به فرجام رسیده، به این نتیجه دست یافته که بهره‌گیری از روش‌ها و به کار گیری مثل در تفسیر قرآن، مفید و دلنشین و تبعیّت از این‌گونه سیره تفسیری راهگشای مفسران است. با چنین روشی است که می‌توان مفاهیم بلند و والای قرآنی را در قالبی محسوس و روح‌نواز و قابل فهم به مخاطبان ارائه کرد و به هدف نهایی که تفهیم مطالب و بعد از آن عمل به آیات است نائل آمد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proverb
  • example
  • interpretive narrations
  • exemplifying in interpretive

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397