تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

یکی از مهم‌ترین آیات قرآن مجید آیة شریفة تطهیر می‌باشد .شیعه به صورت اجماع و با تکیه بر روایاتی که از طرق گوناگون وارد شده اعتقاد دارد که آیه تطهیر در باره پنج تن آل عبا (اصحاب کساء) نازل شده ‏است؛ حتى امّ سلّمه و عایشه که خود شاهد بر نزول آیه بوده و امید داشته‏اند که مشمول این آیه باشند بر دلالت آن فقط بر پنج تن تصریح کرده‏اند، افزون بر اینها، دانشمندان بزرگ اهل تسنن نیز براساس روایات یادشده، معتقد به نزول آیه تطهیر در شأن آل کسا شده یا بدان اعتراف کرده اند. با این حال، معدودى از افراد، با نظرات شخصى خود، کوشیده‏اند تا این آیه را یا فقط به زنان پیامبر(ص) اختصاص دهند و یا علاوه بر پنج تن، همسران آن حضرت را نیز مشمول آن بدانند. گروهى نیز دامنه شمول آن را گسترده‏تر دانسته و عموم خاندان پیامبر (ص) را در زمره اهل بیت شمرده‏اند. بدیهى است که اجتهاد شخصى آنان در مقابل نصوص و روایات معتبر باطل و مردود است. سیاق آیه نیز حکایت از اراده تکوینى خداوند بر زدودن آلودگی ها از اهل بیت دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interpretation of the Tathir verse in the Shi’a, Sunni sources of narrative

نویسندگان [English]

  • Mohammad fardin Jalali 1
  • Behnam Bahari 2
1 Faculty member Of Islamic Azad university Of Astara Branch
2 Faculty member of Islsmic Azad University Of Ardabil
چکیده [English]

One of the most important verses in the Holy Qur'an is the noble verse of Tathir. The Shia, in a consensus and based on the traditions which have been entered in various ways, believe that the verse of purification has been revealed about the five Al-Aba (Companions of kasa), even the Imam Salma and Ayesha Who themselves saw the revelation of the verse and hoped that this verse should be included on the implication of only five of them, besides, the great scholars of Sunnis also based on these narrations, believed in the descent of the verse of purification in dignity kassa or have confessed to it. However, few individuals, with their own opinions, have tried to attribute this verse or only to the Prophet's women (PBUH) or to include the wives of the Prophet in addition to the five. A group has included the scope of its inclusion wider, and the public has considered the Prophet's family as a household. Obviously, their personal ijtihad is void and contrary to the authentic narratives and narrations. The verse of the verse also reflects God's evolutionary will on eliminating pollution from the household.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tathir Verse
  • Ahl al-Bayt (AS)
  • Shi’a
  • Sunni
  • Companions of kassa

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397