نقش صبر در تربیت اسلامی فرزندان با الگوپذیری از آیه 132 طه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری علوم قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

خانواده سنگ بنای اجتماع است و اگر خانواده سالم و متعالی باشند می‌توان به داشتن جامعه‌ای مستحکم و استوار، امیدوار بود. والدین می‌توانند با تعمیق اندیشه‌های صحیح و الهی از روش و تکنیک متناسب با سن فرزندان استفاده و آنها را انسان، نمونه و وارسته تربیت نمایند. بدیهی است که نقش صبر بعنوان یک اصل در تمامی این شیوه‌ها و تعالیم تربیتی نقش برجسته و والا داشته، می توان آنرا کلید طلایی تربیت نامید. نتایج بررسی روان شناسانه با محور قرآنی (132 طه ) نشان می‌دهد مفهوم گسترده اصطبر به معنی صبر، با استمرارصفاتی چون شکیبایی، مراقبت آگاهانه، برنامه‌ریزی متناسب کلید تربیت فرزندان خواهد بود. این مقاله به روش استنادی و به شیوه کتابخانه صورت گرفته، تقریب مطالب روان‌شناسی با محوریت آیات قرآن تحلیل و روایی مطالب بانگرشی کلامی تنظیم شده است. نتایج نشان می دهد که صبر به عنوان کلید طلایی می تواند در امر تربیت فرزندان کارایی فراوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها