راهها وپیامدهای تسلّط شیطان بر انسان ازمنظر آیات قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی الزهرا (س) تبریز

چکیده

انسان، همواره در پی شناخت کمال و راه‌های رسیدن به آن است، و هدف آفرینش انسان نیز برای رسیدن به کمال است آیات قرانی و روایات معصومین علیهم بر ادعای مذکور دلالت می‌کنند بنابراین برای رسیدن به مقصد، بایستی شرایط و موانع را شناسایی کند که یکی از این موانع، و سرچشمه اکثر گناهان و صفات ناپسند، شیطان است؛ شیطان سرکش، قسم یاد کرده که از هر فرصتی برای انحراف انسان، استفاده کند؛ تا اسباب گمراهی وی را فراهم نماید؛ شیطان، تنها قدرت بر وسوسه و دعوت بر گناه دارد وسوسه شیطان با آزادی و اختیار انسان منافات ندارد، و انسان با پذیرش وسوسه‌ها، راه نفوذ و سلطه شیطان را فراهم می‌کند و تسلط شیطان، پیامدهای اعتقادی و اخلاقی از قبیل کفر، شرک، نفاق، فراموشی قیامت، عجب، تکبر، رذایل روحی و سبب دوری از خدا و غفلت از محاسبه روز قیامت می-گردد و شیطان بعد از پذیرس وسو سه هایش بر انسان تسلّط و ولایت پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها