دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، تیر 1396 

مقاله پژوهشی

روش شناسی تفسیر امام جواد (علیه السلام)

صفحه 44-13

زینب السادات حسینی؛ زهرا اکبری


واکاوی آموزه‌ لعن در معارف اسلامی

صفحه 140-123

قباد محمدی شیخی؛ ابوالحسن بختیاری


بررسی مسئله تحریف عهد قدیم (تورات) از نگاه قرآن کریم

صفحه 164-141

محمدجواد نجفی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


روش شناسی تفسیری علامه مطهری

صفحه 196-165

محسن نورائی؛ فاطمه قربانی