نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مسأله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی‌اش را به مخاطره می­اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن­ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب­ها و بیماری‌ها از جمله­ مسائل برهم زننده­ آرامش می­باشند. در این راستا، قرآن کریم و ائمه­ معصومین، فرمایشات گران­سنگی دارند که انسان­ها را به خوش­بینی نسبت به خداوند و امید به فضل و کرم او در مواجهه با ناملایمات زندگی دعوت می‌کنند. در این مقاله، سعی شده است به خوش­بینی، راه­های دستیابی به آن، پیامدها ونقش آن در رسیدن به آرامش، پرداخته شود.
     ازجمله راه‌های رسیدن به خوش بینی عبارتند از: عبادت، ترتیب اثر ندادن به سوءظن، پرهیز از پیش داوری و قضاوت زود هنگام، توجه به حضور خدا، نیک انگاری و احسان به مردم. حسن ظن رهایی از گناه و اندوه ناشی از آن،الفت با دیگران، سلامتی دین،حل مشکلات مردم، کاهش غم و ناراحتی ورسیدن به آرامش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن، ترجمه­ی محمد مهدی فولادوند.
 2. نهج­البلاغه، ترجمه­ی محمد دشتی.
 3. آمدی، عبدالواحدبن محمد تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، محقق/مصحح: مهدى ‏رجائی، قم‏: دارالکتاب الإسلامی، چاپ دوم‏،(1410 ق)‏.
 4.  انوری،حسن، فرهنگ بزرگ سخن،تهران: سخن، چاپ دوم، (1382ش).
 5. احسائی ابن أبی جمهور، محمدبن زین‌الدین‏، عوالی اللئالی العزیزیة فی ‌الأحادیث الدینیة، قم‏: دار سیدالشهداء للنشر،(1405ق).‏
 6. بدرالدین، محسن، «حسن ظن»، بی جا: بی نا، بی­تا.
 7.  حر عاملی، آداب معاشرت از دیدگاه معصومین (ع)، محمدعلى فارابی و على عباسی کمر یعسوب‏، مشهد: آستان قدس رضوى، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ پنجم‏، ‏(1380ش).
 8.  حرعاملی، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت (ع)‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏،چاپ اول، (1409 ق)‏.
 9.  حرعاملی، محمد بن حسن، جهادالنفس وسائل الشیعه، ترجمه­ی علی صحت، تهران: ناس، چاپ اول، (1364ش).
 10. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، محقق/ مصحح: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دارالفکر،(1414ق).
 11. حسینی همدانی، محمد حسین، تفسیر انوار درخشان، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران: کتاب فروشی لطفی، چاپ اول، (1404ق).
 12.  حلوانی، حسین بن محمدبن حسن بن نصر، نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، قم:مدرسه الامام المهدی (عج)، چاپ اول،(1408ق).
 13.  خوانساری، شرح غررالحکم ودرر الکلم، با تصحیح سیدجلال‌الدین حسینی ارموی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،(1373ش).
 14.  دیلمی، حسن بن حسن، إرشاد القلوب، بی‌جا، انتشارات شریف رضی،1412ق.
 15. زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت: دارالکتب العربیة، چاپ سوم،(1407ق).
 16.  سامر، بابی، سایکو سایبرنتیکس، ترجمه­ی عباس چینی، نشر البرز، چاپ دوم، (1378ش).
 17.  سلیگمن، مارتین و همکاران، کودک خوش بین، ترجمه‌ فروزنده داورپناه، تهران: رشد، چاپ اول،(1383ش).
 18.  شجاعی، سیدمحمد، بدگمانی ریشه فتنه‌ها و اختلاف‌ها، قم: مهر امیرالمومنین، (1384ش).
 19. صانعی، صفدر، آرامش روانی و مذهب، اصفهان، (1350ش).
 20.  صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم، تفسیر قرآن کریم(صدرا)، تحقیق محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار، چاپ دوم،(1366ش).
 21.  صدوق، محمدبن علی، الامالی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: کتابچی، چاپ ششم، (1376ش).
 22. صدوق، محمد بنعلی، الخصال، محقق/مصحح: علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ اول، 1362(ش).
 23. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر‌المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم، بی‌تا.
 24. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع‌الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه­ی علمیه­ی قم، چاپ اول،(1377ش).
 25.  طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه­ی مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، تحقیق رضا ستوده، تهران: چاپ اول، (1360ش).
 26. طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم، (1375ش).
 27.  طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیرالعاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی­تا.
 28.  عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم، (1415ق).
 29. عزیزی، عباس؛ حسن ظن و سوءظن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، (1374ش).
 30. قرشی بنایى، علی اکبر، قاموس قرآن‏، تهران‏: دارالکتب الاسلامیة،(1412ق‏).
 31. کلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق‏، کافی، محقق/مصحح: على‌اکبرغفارى و محمد آخوندى، تهران‏: دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).
 32. گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، (1387ش).
 33.  مالتز، ماکسول، روان‌شناسی تصویر ذهنی، ترجمه­ی مهدی قراچه‌داغی، تهران: ربیع،(1388ش).
 34.  مازندرانى، محمدصالح بن احمد، شرح الکافی-الأصول والروضة، تهران: المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، (1382ق).
 35.  متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مؤسسه‌الرساله، چاپ پنجم، (1405ق).
 36. مطهری، مرتضی، مقدمه­ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران: صدرا، (1390ش).
 37. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ هیجدهم، (1380ش).
 38.  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1374ش).
 39.  مورفی، ژوزف، روح و آرامش درون، ترجمه­ی هوشیار رزم آزما، تهران: سپنج، چاپ اول،(1386ش).
 40. نجاتی، محمد عثمان، قرآن و روان‌شناسی، ترجمه­ی عباس عرب، ناشر بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، (1367ش).
 41. . نراقی، محمدمهدی، جامع­السعادت، قم: اسماعیلیان، (1383ش).
 42. نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏، محقق/مصحح: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، قم‏: مؤسسةآل البیت علیهم السلام‏، چاپ اول‏، (1408ق)‏.