دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 205-1 

مقاله پژوهشی

بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص)

صفحه 42-13

هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیل ساز؛ حسین خاکپور


رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن

صفحه 65-43

محمد شریفی؛ بابک هادیان حیدری


تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه برخی مستبصرین

صفحه 188-159

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی