جلوه هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

انسان همواره در زندگی با مشکلات، اضطراب ها و وسوسه هایی مواجهه می شود که به تشویش و نا امیدی او می انجامد، از این رو نیاز به هدایت الهی دارد. قرآن تنها مرجع هدایت بشر، او را به رفتار انبیاء الهی که متخلق به اخلاق الهی و نمونه انسان کامل اند، ارجاع می دهد که چگونه باورهای خداجویانه بشر مانند «استعاذه» در شرایط سخت، در به دست آوردن آرامش او موثراند .این نوشتار به سؤالاتی پاسخ می دهد، نظیر : استعاذه انبیاء در شرایط مختلف چگونه بوده است؟ آیا استعاذه انبیاء فقط در جهت پیشبرد اهداف مطلوب دنیوی و پیروزی آن ها بوده؟ در مواردی که أنبیاء با ناکامی هایی در زندگی دنیوی رو به رو می شدند، استعاذه برای آن ها چه دستاوردی داشته است؟ به همین منظور پژوهش حاضر برای پاسخ به این سؤالات به سیاق و بافت های مختلف آیات توجه کرده و آن ها را مورد بررسی قرار داده است.

از جمله رهیافت هایی که به آن دست یافته عبارت است از اینکه انسان بر اساس الگوی رفتاری انبیاء می آموزد که استعاذه در همه شرایط چه سخت و چه آسان باید صورت گیرد و دستاورد آن در همه ی شرایط، خواه به نتیجه مطلوب برسد و خواه به شکست و ناکامی های دنیوی بینجامد؛ نتیجه ی آن تخلق به اخلاق الهی،آرامش شخص، پرهیز از خشونت و تعادل در رفتار فردی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The represents of the prophets seeking refuge to God from the perspective of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • azam parcham 1
  • Faeze Aliasgari 2
1 University of Esfahan
2 University of Esfahan
چکیده [English]

Man has always faced with problems, anxieties and temptations in his life that leads to his anxiety; therefore, He needs a divine guidance. The Quran is the only reference to the guidance of man, referring him to the behavior of the divine prophets who follow the divine ethics and are the perfect example of mankind. In order to say that how divine beliefs of humans, such as "seeking refuge to God" in difficult circumstances are effective to calm him. This article answers questions such as "How did the prophets seek refuge to God in different circumstances? Was that only to advance the desirable worldly goals and victory of prophet? What were the achievements of the Prophets when the prophets encountered failures in the worldly life?" The present paper addresses the issues and the various texts of the verses of Quran to answer these questions and has examined them?

Among the approaches that have been achieved is that man learns, according to the pattern of behavior of the prophets, he must seek refuge to God in all circumstances whether easy or difficult. And its results, no matter what it is, whether it will achieve a desirable outcome, or it will lead to failure and worldly failures; is divine morality, individual calmness, avoidance of violence and balance in individual and social behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seek refuge to God
  • God
  • Prophets
  • Human
  • evil