درباره تفسیرپژوهی

- کشور محل چاپ : ایران

 ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-  فرمت:  چاپی و الکترونیکی

-   شاپای چاپی:5490-2423

-   قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, civilica

-  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: تفسیر پژوهی

-  نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

-  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

درصد قبولی مقالات: 35%

 زمان داوری: حداقل دو ماه

ایمیل پشتیبان: Mehdi.ramazani85@gmail.com

 

مقالات دریافتی مجله تفسیرپژوهی با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند چک می شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی ((COPE)  با تخلفات برخورد می گردد.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-1 

مقاله پژوهشی

1. بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص)

صفحه 42-13

هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیل ساز؛ حسین خاکپور


2. رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن

صفحه 65-43

محمد شریفی؛ بابک هادیان حیدری


6. تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه برخی مستبصرین

صفحه 188-159

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی