دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 122
تعداد نویسندگان 190
تعداد مشاهده مقاله 138,036
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70,723
نسبت مشاهده بر مقاله 1131.44
نسبت دریافت فایل بر مقاله 579.7
تعداد مقالات ارسال شده 333
تعداد مقالات رد شده 119
درصد عدم پذیرش 36
تعداد مقالات پذیرفته شده 105
درصد پذیرش 32
زمان پذیرش (روز) 316
تعداد پایگاه های نمایه شده 3
تعداد داوران 169

درباره تفسیرپژوهی

- کشور محل چاپ : ایران

 ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-  فرمت:  چاپی و الکترونیکی

-   شاپای چاپی:5490-2423

-   قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, civilica

-  نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: تفسیر پژوهی

-  نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

-  نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

 

ایمیل پشتیبان: Mehdi.ramazani85@gmail.com

 

مقالات دریافتی مجله تفسیرپژوهی با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند چک می شوند و بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی ((COPE)  با تخلفات برخورد می گردد.

 

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
1. مصونیت همسران پیامبر(ص) از خطا، راز هم‌جواری آیه تطهیر با آیات مربوط به ایشان

سید حسین سید موسوی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 36-13

چکیده
  بخشی از آیه 33 سوره احزاب که به آیه تطهیر معروف است از جهات گوناگون مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. از جمله چرایی قرار گرفتن این آیه در میان آیات مربوط به همسران پیامبر(ص) است. این امر باعث شده است که در مصداق اهل البیت اختلاف ایجاد شود که آیا منظور همسران پیامبر(ص) اند چنانکه سیاق آیات چنین است؟ یا مقصود علی(ع) و خانواده اش می‌باشد چنانکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
2. بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس

صفر نصیریان؛ سعید رسول زاده

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 56-37

چکیده
  دین یهود به پیشوایی حضرت موسی(ع)، از جمله ادیان قدیمی و پر سابقه است و وقایع مهمی در تاریخ این قوم در گذشته اتفاق افتاده و یا طبق پیش گویی ها، در آینده اتفاق خواهد افتاد. یکی از مسائل مهم در بررسی دین یهود و ملت آن، توجه به پیش گویی ها درباره عاقبت این قوم است. در مقاله حاضر، به دنبال آنییم تا سرانجام قوم یهود را طبق پیش گویی های که در کتاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
3. وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم

کوثر حلال خور؛ ایرج گلجانی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-57

چکیده
  خشونت از مفاهیم پیچیده و چالش‌برانگیز در همه فرهنگ‌ها و به ویژه متون دینی تلقی می‌شود، تا آنجا که کمتر می‌توان به معنای مورد وفاقی از آن در میان اندیشمندان دست یافت. در کنار رویکردهای مختلفی که برای تبیین و تعریف این‌گونه مفاهیم وجود دارد، به نظر می‌رسد می‌توان از رویکردی قرآنی نیز برای رسیدن به یک تعریف مناسب بهره گرفت. در قرآن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
4. خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهرا خیراللهی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 109-85

چکیده
  شبکه معنایی واژ گان خلود 79 بار درقرآن آمده که 38 بار در مورد دوزخیان که 28 بار آن ( کفارمعاند ) و10بار آن (مؤمنین عاصی) است. این پژوهش با کمک دانش معناشناسی و ادبیات عرب و سیاق آیات همنشین و جانشین با آیات خلود به این نتیجه می رسد که نخست خلود یک مفهوم فرازمانی است چون مربوط به جهان آخرت است وزمان مربوط به دنیا می باشد..دوم خلود در ادب عربی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
5. بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

محمد جواد جاوری؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 142-111

چکیده
  بدعت از عناوین پرچالش و پرکاربرد بین مسلمانان است که هرگروه و مذهبی سعی در استفاده ابزاری از آن به نفع خود است. در این میان مفسرین متقدم و متأخر، نگاه‌های متنوع و چالش‌انگیزی به این موضوع داشته‌اند تا جایی که هر کدام از آنان، گروه مقابل خود را متهم به بدعت‌گذاری کرده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که مفسرین متقدم و متأخر چه دیدگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
6. شبکه معنایی احباط در قرآن کریم

اعظم اسداللهی؛ داود معماری

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 167-143

چکیده
  یکی از حوزه‌های جدید در عرصه مطالعات زبان‌شناسی، روش معناشناسی است. معناشناسی واژه‌های قرآن یکی از مهم‌ترین حیطه‌ها در این عرصه به شمار می رود. این پژوهش به روش ایزوتسو به کشف شبکه معنایی احباط در قرآن، می پردازد. «احباط» به معنای فاسد شدن و در فرهنگ دینی، از بین رفتن حسنات با سیئات است. با نگاه کلی به حوزه معنایی «احباط» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
7. نقد و بررسی ترجمه وتفسیر آیه 3 سوره عنکبوت (با تاکید بر نقش دانش قرآئت)

علیرضا خنشا؛ قاسم بستانی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 189-169

چکیده
  ترجمه‌های فارسی فراوانی از قرآن مجید وجود دارد که عموم جامعه دینی کشور از آن استفاده می-کنند اما همواره این سوال مطرح می‌باشد که بهترین ترجمه فارسی قرآن، کدام اثر می‌باشد؟ کدام ترجمه بهتر توانسته، مراد خدای متعال را دقیق و عالی بیان نماید؟ این پژوهش، از روش کتابخانه‌ای بهره جسته و به شیوه تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری، از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
8. جواز تفسیر از طبری تا ابن‌کثیر؛ سیر تطور ادله جواز اجتهاد در تفسیر

نوروز امینی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 210-191

چکیده
  یکی از مبانی مهم تفسیر نزد مفسران، مسئله جواز تفسیر است؛ اینکه آیا به طور کلی تفسیر کردن قرآن با چیزی فراتر از روایات منقول از معصومان یا دست‌کم اجتهاد عقلی در تفسیر قرآن برای غیرمعصومان جایز است یا خیر؛ از دیرباز تا کنون ادله بسیاری برای جواز اجتهاد در تفسیر از سوی اندیشمندان و مفسران مسلمان ارائه شده است. تحلیل این ادله بیانگر وجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
9. تاویل آیات ولایت در تفاسیر عرفانی اهل سنت

عبدالله غلامی؛ زهرا فتحی مجد

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 233-211

چکیده
  بحث ولایت و ولی از مهم‌ترین موضوعات در باب عرفان است. آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که به مفهوم ولی و ولایت اشاره کرده ‌است. این ولایت و ولی مصادیقی دارد. بر اساس احادیث بسیاری در کتب روایی فریقین مصداق تعدادی از این آیات حضرت علی (ع) است. بحث ولایت در برخی تفاسیر عرفانی بسیار به چشم می‌خورد و حتی برخی از آن تفاسیر جنبه ولایی دارند و چون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
10. بررسی‌آیة 11 سورة غافر و ارتباط آن با بحث‌رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات

مجتبی نوروزی؛ مرضیه بخشی نیا

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 265-235

چکیده
  مفسرینی از شیعه با توجه به روایات رسیده در ذیل یازدهمین آیة سورة غافر، تعبیر دو مرگ و زندگیموجود در آیه را مربوط به بحثرجعت می‌دانند؛رجعت را از وعده‌های‌الهی خداوند دانسته‌اند که به واسطۀ آن ذات باری‌تعالی، در هنگام ظهور حضرت‌مهدی علیه‌السلام، گروهی از مردگان را به همان صورتی‌که بودند به دنیا بر‌می‌گرداند تا گروهی عزیز و گروهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
11. تحلیل آیات دال بر اشتراک مؤمن و کافر در احکام

سیف اله احدی

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 286-267

چکیده
  یکی از مسائل مهم و چالشی در مباحث فقهی این است که آیا کفار افزون بر اصول دین، نسبت به فروع دین نیز مکلف هستند یا خیر؟ مشهور میان فقهای امامیه این است که کفار نیز همانند مسلمانان به فروع دین مکلف بوده و به واسطهی عدم انجام آنها عقاب خواهند شد، اما در مقابل، برخی از فقهای اهل تسنن و امامیه معتقدند که هیچگونه تکلیفی از باب فروع دین متوجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
12. «بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران!

غلامعلی زارع؛ عرفان گرزین؛ محمدمهدی زارع

دوره 7، شماره 14 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-287

چکیده
  برای زلالی جریان اندیشه‏های دینی، باید به سراغ سرچشمه‏ها رفت. از آن جا که «نبوت» از مهمترین سرچشمه‏های بحث برانگیز این اندیشه‏هاست، بر آن شدیم تا یکی از دلایل انکار منکران انبیای الهی را که «بشریت» آنان بوده و به طور مکرر هم در قرآن کریم ذکر شده است، بررسی کرده و به سنجش میزان اعتبار این مدعای منکران بپردازیم. با مطالعه ...  بیشتر

1. نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات

صمد عبداللهی عابد؛ ام کلثوم رزمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 188-159

چکیده
  آرامش، از لوازم ضروری حیات انسان است؛ در واقع، تمام تلاش انسان برای دستیابی به آرامش روحی و معنوی در زندگی است. امروزه کوچکترین مسأله، انسان را آشفته کرده و آرامش درونی‌اش را به مخاطره می­اندازد. افکار منفی و مخرب، سوء ظن­ها، مشکلات مادی، انواع اضطراب­ها و بیماری‌ها از جمله­ مسائل برهم زننده­ آرامش می­باشند. در این راستا، ...  بیشتر

2. مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان
دوره 1، اول ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 155-125

چکیده
  رفتار مسئولانه از شاخص‏های انسان سالم است که تقویت و رشد آن جز با شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مسئولانه امکان‏پذیر نخواهد بود. حوزه­ مسئولیت انسان شامل مسئولیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و مسئولیت در برابر عهد و پیمان الهی است. تناسب تکلیف با توان فرد و عمل به تکالیف از جمله نکات مهم در جهت افزایش مسئولیت است. این موضوع از زمینه‏های ...  بیشتر

3. مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

سید هادی میرمحمودی؛ سید رضا مودب

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 235-198

چکیده
  مبانی تفسیر قرآن یکی از مهمترین مباحث در حوزۀ علوم قرآنی به شمار می‌آید و پیوسته مورد توجه و اهتمام قرآن پژوهان و علاقه مندان به قرآن کریم به ویژه مفسران بزرگ بوده است. مبانى تفسیر، اصول موضوعه و باورهاى بنیادینى‌اند که تفسیر قرآن بر آن‌ها استوار است. این باورها و قضایا بر اصل امکان و جواز تفسیر یا کیفیت و روش و اصول و قواعد تفسیر اثرگذار ...  بیشتر

4. تبیین و ارزیابی آیات «صراط مستقیم» در قرآن
دوره 1، اول ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 125-110

چکیده
  واژه صراط در قرآن 45 بار استعمال شده است؛ این آیات به سه دسته قابل تقسیم­اند. دسته اول: اشاره به مصادیق عینی صراط دارند. دسته دوم: عوامل هدایت به صراط مستقیم و دسته سوم: اوصاف صراط را بیان نموده‌اند. اشکال برخی مبنی بر اشاره قرآن به صراط‌ها وارد نیست. زیرا مستند این عده (که صراط نکره را دلیل بر معنی صراط‌ها گرفته‌اند)، مردود است. زیرا ...  بیشتر

5. حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

علی مشتاق مهر؛ سید عبدالحمید حسینی زاده

دوره 3، شماره 5 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 176-145

چکیده
  تکرار، از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از جمله تأثیر موضوع تکرار شده بر مخاطب به ویژه در تعلیم و تربیت. براساسِ مثلِ مشهورِ «الدّرس درسٌ و التّکرار ألفٌ» که حاصل تجربه‌ قومی است، برای درک بهتر مطلب، تمرین و تکرار، اصلی مهم و ضروری است. خداوند سبحان به عنوان اولین معلم و مربی انسان در قرآن که کتابی تربیتی و انسان ساز است، از برترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
1. نقد و بررسی دیدگاه‌های سیدابوالفضل برقعی در ذیل آیه «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ» (قصص/ 5)

نرگس شکربیگی؛ سمیرا مهدی نژاد؛ سیدمجید نبوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

چکیده
  برقعی یکی از قرآنیون افراطی است که به انکار عقاید شیعی پرداخته است. او امامت شیعه را قبول ندارد و مطالبی در رد امامت نگاشته است وی کتابی در رد امام مهدی(ع) با عنوان «بررسی علمی در احادیث مهدی» نوشته است. او در این کتاب وجود امام مهدی(ع) و مسائل پیرامون او از جمله آیات مرتبط با حضرت مهدی(ع) را انکار می‌کند.این اثر در صدد بررسی صحت و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
2. بازکاوی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت پیرامون مصداق یابی "من دون الله" در آیه 194 سوره اعراف

نفیسه فقیهی مقدس؛ ریحانه مجتبائی رنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

چکیده
  یکی از آیات چالش برانگیز قرآن کریم، آیه 194 سوره اعراف است؛ مسلمانان در این آیه به ظاهر از خواندن و دعاء غیر از خدا، به طور مطلق نهی شده اند؛ این برداشت ظاهری از آیه تا جایی پیش می رود که وهابیت هرگونه درخواست از غیر خدا، اعم از استعانت، استغاثه و توسل را نامشروع جلوه داده و حکم به تکفیر و شرک و اباحه جان و مال مسلمین نموده اند. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
3. گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبداللهی عابد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

چکیده
  نوشتار حاضر با عنوان " گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم" گونه‌های تحریف در ادیان پیش از اسلام را با روش تحلیلی، و استنباطی و با بهره‌گیری از آراء مفسران به دست آورده و سپس انگیزه‌ی تحریف ادیان مختلف توسط تحریف‌کنندگان را از دیدگاه قرآن کریم به دست آورده است. همچنین گامی بر برقراری تناسب تطابق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم قرآن و تفسیر
4. تتبع سیر تدریجی آموزه تواضع در قرآن با تکیه بر ترتیب نزول

الهام آقادوستی؛ مهدی مطیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

چکیده
  بررسی آموزه‌های اخلاقی قرآن در بستر تاریخی نزول می‌تواند زوایای مهمی از این آموزه‌ها را روشن سازد. در واقع با تتبع یک موضوع در سیر نزول می‌توان فرایند حذف یک رذیله اخلاقی و جایگزین کردن یک فضیلت به جای آن را ترسیم نمود.این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف تبیین آموزه«تواضع» در فرایند نزول، درصدد کشف معارف نهفته آنها و ترسیم ...  بیشتر

ابر واژگان