نشانی: آذربایجان شرقی، جاده 35 تبریز - مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، دفتر نشریه تفسیرپژوهی، صندوق پستی: 161-53714، کدپستی: 5375171379

پست الکترونیک:mahsa.mehrangiz@yahoo.com

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image