لیست کلی داوران نشریه

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
معروفعلی احمدوند علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس اشرفی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
یونس اشرفی امین علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل
داوود افقی
محمد امین فرد علوم قرآن و تفسیر استاد / دانشگاه تبریز
نوروز امینی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه گیلان
کامران اویسی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی
عسکر بابازاده
قاسم بستانی علوم قرآن و تفسیر عضو هیئت علمی
حمید رضا بصیری علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علامه طباطبایی
فروغ پارسا علوم قرآن و تفسیر استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اعظم پرچم داننشگاه اصفهان دانکده ادبیات گروه علوم قرآن وحدیث
سهیلا جلالی علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
سید هدایت جلیلی علوم قرآن و تفسیر عضو هیئت علمی
مهین حاجی زاده علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زینب السادات حسینی علوم قرآن و تفسیر هیأت علمی و معاون دانشکده
سید احمد حسینی علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حبیب الله حلیمی جلودار علوم قرآن و تفسیر دانشگاه مازندران
دکتر حمداللهی
ابوالفضل خوش منش
احد داوری چلقائی علوم قرآن و تفسیر هیات علمی مراغه
علی دهقان علوم قرآن و تفسیر
رضا دهقان نژاد علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فرزاد دهقانی علوم قرآن و تفسیر استادیار قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
محمد دولتی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم حدیث شهرری
محمد تقی دیاری بیدگلی علوم قرآن و تفسیر عضو هیأت علمی دانشگاه قم
محمد کاظم رحمن ستایش علوم قرآن و تفسیر استادیار/ دانشگاه مق
سیده وحیده رحیمی علوم قرآن و تفسیر
محمد حسین رستمی علوم قرآن و تفسیر
حسن رضایی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
ابوالفضل رمضانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کاوس روحی برندق علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
سیفعلی زاهدی فر علوم قرآن و تفسیر
علیرضا زکی زاده علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه علامه مجلسی، پژوهشگر مدرسه عالی فقه اصفهان
محمد سبحانی یامچی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضیه سادات سجادی علوم قرآن و تفسیر
مرتضی سلمان نژاد علوم قرآن و تفسیر معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
علی شریفی علوم قرآن و تفسیر هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد شریفی معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران
خانم دکتر رقیه صادقی نیری علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی صیادانی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه ش2هید مدنی
صمد عبداللهی عابد علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیدضیاالدین علیانسب علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها) قم
کریم علی محمدی علوم قرآن و تفسیر هییت علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
محمد غفوری نژاد علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
عبدالاحد غیبی علوم قرآن و تفسیر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امین فتحی علوم قرآن و تفسیر استادیار علوم قرآن و تفسیر
یوسف فرجی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب
جمال فرزندوحی علوم قرآن و تفسیر گروه الهیات دانشگاه رازی
زهرا قاسم نژاد علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه شیراز
معصومه قنبرپور علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
سعید گراوند علوم قرآن و تفسیر استاد/ دانشگاه
ایرج گلجانی علوم قرآن و تفسیر علوم قرآنی و حدیث دانشکده تحقیقات و علوم اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی..هیات علمی قطعی رسمی
سجاد محمدفام علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عیسی مسترحمی علوم قرآن و تفسیر تخصص تفسیرپژوهی
رحمان مشتاق مهر
داود معماری علوم قرآن و تفسیر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
امیر مقدم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید مصطفی مناقب علوم قرآن و تفسیر پیام نور کاشان
علی مهمان نواز علوم قرآن و تفسیر
سید رضا مودب علوم قرآن و تفسیر استاد دانشگاه
سید رضا مودب علوم قرآن و تفسیر استاد دانشگاه قم
سیدمحسن موسوی دانشگاه مازندران
محمد مولوی علوم قرآن و تفسیر عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد مولوی علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین - گروه علوم قرآن و حدیث
سیدمجید نبوی علوم قرآن و تفسیر دانش آموخته دکتری
صفر نصیریان علوم قرآن و تفسیر استاد مدعو مراغه
محسن نورائی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
– دکتر محمد هادی یدالله پور علوم قرآن و تفسیر علوم پزشکی بابل
حسن یعقوبی
مینا یعقوبی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه ایلام