لیست کلی داوران نشریه

نام

نام خانوادگی

رتبه

سازمان

سیدمحمدرضا

ابن الرسول

استاد

دانشگاه اصفهان

معروفعلی

احمدوند

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

غلامحسین

احمدی آهنگر

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمدتقی

اسماعیل پور

استادیار

استادیار دانشگاه مازندران

علی

اسودی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

عباس

اشرفی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

یونس

اشرفی امین

استادیار

دانشگاه پیام نور استان اردبیل

داوود

افقی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمد

امین فرد

دانشیار

دانشگاه تبریز

محمد هادی

امین ناجی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

نوروز

امینی

استادیار

دانشگاه گیلان

کامران

اویسی

استادیار

دانشگاه معارف اسلامی

عسکر

بابازاده

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

قاسم

بستانی

دانشیار

دانشگاه شهید چمران

حمید رضا

بصیری

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

اعظم

پرچم

دانشیار

داننشگاه اصفهان

سهیلا

پیروزفر

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد علی

تجری

استادیار

دانشگاه قم

سید هدایت

جلیلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

مهین

حاجی زاده

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ولی الله

حسومی

استادیار

دانشگاه سیتان و بلوچستان

زینب السادات

حسینی

دانشیار

دانشگاه مازندران

سید احمد

حسینی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حبیب الله

حلیمی جلودار

دانشیار

دانشگاه مازندران

حسین

خاکپور

دانشیار

دانشگاه سیستان وبلوچستان

علی

خراسانی

استادیار

پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی

ابوالفضل

خوش منش

دانشیار

دانشگاه تهران

احد

داوری چلقائی

استادیار

دانشگاه مراغه مراغه

علیرضا

دل افکار

دانشیار

‌دانشگاه پیام نور تهران

علی

دهقان

سایر

دانش آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس

رضا

دهقان نژاد

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرزاد

دهقانی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

محمد تقی

دیاری بیدگلی

استاد

دانشگاه قم

سید علی اکبر

ربیع نتاج

استاد

دانشگاه مازندران

محمد کاظم

رحمن ستایش

دانشیار

دانشگاه قم

سیده وحیده

رحیمی

استادیار

دانشگاه قم

پرویز

رستگار جزی

دانشیار

دانشگاه کاشان

حسن

رضایی

دانشیار

دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

ابوالفضل

رمضانی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کاوس

روحی برندق

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرّس

طهماسب

روشن

استادیار

دانشگاه پیام نور گرگان

عبدالرضا

زاهدی

استادیار

دانشگاه آیت الله العظمی بروجری(ره)

سیفعلی

زاهدی فر

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمد جواد

سامی

استادیار

موسسه اپادانا شیراز

محمد

سبحانی

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

رضیه سادات

سجادی

استادیار

دانشگاه قم

علی

شریفی

استادیار

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد

شریفی

دانشیار

دانشگاه مازندران

مهین

شریفی

استادیار

دانشگاه پیام نور تهران جنوب

مینا

شمخی

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

حسن

صادقی

استاد

حوزه علمیه قم

خانم دکتر رقیه

صادقی نیری

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمد حسن

صانعی پور

دانشیار

دانشگاه پیام نور تهران

علی

صیادانی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محمد رضا

ضمیری

دانشیار

دانشگاه پیام نور

صمد

عبداللهی عابد

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سیدضیاالدین

علیانسب

دانشیار

دانشگاه حضرت معصومه(سلام الله علیها) قم

کریم

علی محمدی

استادیار

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

عبدالاحد

غیبی

استاد

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

جواد

فرامرزی

استادیار

دانشگاه علوم ومعارف قرآن

زهرا

قاسم نژاد

استادیار

دانشگاه شیراز

حسین

کامیاب

استادیار

دانشگاه ولی عصر(عج)

محمود

کریمی

دانشیار

دانشگاه امام صادق(ع)

سعید

گراوند

دانشیار

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

ایرج

گلجانی

استادیار

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

مهرناز

گلی

استادیار

دانشگاه سیستان

سجاد

محمدفام

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حمید

محمدی راد

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قران

محمدحسن

محمدی مظفر

استادیار

استاد یار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

عیسی

مسترحمی

استادیار

جامعه المصطفی العالمیه

رحمان

مشتاق مهر

استاد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جواد

مصر آبادی

استاد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مجید

معارف

استاد

دانشگاه تهران

داود

معماری

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

امیر

مقدم متقی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

سید مصطفی

مناقب

استادیار

پیام نور کاشان

سید رضا

مودب

استاد

دانشگاه قم

سیدمحسن

موسوی

استاد

دانشگاه مازندران

محمدحسین

موسوی

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمد

مولوی

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

سید مجید

نبوی

استادیار

دانشگاه علوم و معارف قرآن

فاروق

نعمتی

استادیار

دانشگاه پیام نور

جعفر

نکونام

دانشیار

دانشگاه قم

محسن

نورائی

دانشیار

دانشگاه مازندران

نصرت

نیل ساز

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد هادی

یدالله پور

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل

حسن

یعقوبی

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان