داوران

 لیست کلی داوران نشریه

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمود ابوترابی آبندانسری علوم قرآن و تفسیر دانشکده علوم قرآنی قم از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (وابسته به سازمان اوقاف)
سیف اله احدی علوم قرآن و تفسیر استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی احمد پور علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
معروفعلی احمدوند علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس اشرفی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
یونس اشرفی امین علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
داوود افقی
محمد امین فرد علوم قرآن و تفسیر استاد / دانشگاه تبریز
نوروز امینی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه گیلان
کامران اویسی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسلامی
عسکر بابازاده علوم قرآن و تفسیر دانشیار زبان وادبیات عربی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
قاسم بستانی علوم قرآن و تفسیر عضو هیئت علمی
حمید رضا بصیری علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علامه طباطبایی
فروغ پارسا علوم قرآن و تفسیر استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اعظم پرچم داننشگاه اصفهان دانکده ادبیات گروه علوم قرآن وحدیث
محمدرضا پیرچراغ علوم قرآن و تفسیر دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
علی تمسکی بیدگلی علوم قرآن و تفسیر دانش‌آموخته دکتری دانشگاه‌ مازندران، مدرس دانشگاه قم
سهیلا جلالی علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
سید هدایت جلیلی علوم قرآن و تفسیر عضو هیئت علمی
مهین حاجی زاده علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زینب السادات حسینی علوم قرآن و تفسیر هیأت علمی و معاون دانشکده
سید احمد حسینی علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حبیب الله حلیمی جلودار علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران؛ بابلسر: ایران
دکتر حمداللهی
محمدصادق حیدری علوم قرآن و تفسیر استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
ابوالفضل خوش منش
احد داوری چلقائی علوم قرآن و تفسیر هیات علمی مراغه
مرضیه دشت بش علوم قرآن و تفسیر دانشگاه دولتی شهرکرد
علی دهقان علوم قرآن و تفسیر
رضا دهقان نژاد علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
فرزاد دهقانی علوم قرآن و تفسیر استادیار قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
فرزاد دهقانی علوم قرآن و تفسیر عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری
محمد دولتی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم حدیث شهرری
محمد تقی دیاری بیدگلی علوم قرآن و تفسیر عضو هیأت علمی دانشگاه قم
محمد کاظم رحمن ستایش علوم قرآن و تفسیر استادیار/ دانشگاه مق
سیده وحیده رحیمی علوم قرآن و تفسیر
محمد حسین رستمی علوم قرآن و تفسیر
حسن رضایی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
محسن رفعت علوم قرآن و تفسیر دانشگاه حضرت معصومه علیها السلام
ابوالفضل رمضانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کاوس روحی برندق علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
محمد باقر ریاحی مهر دکتری قرآن و مستشرقان جامعه المصطفی العالمیه
سیفعلی زاهدی فر علوم قرآن و تفسیر استادیار
علیرضا زکی زاده علوم قرآن و تفسیر دکتری شیعه‌شناسی، پژوهشگر مدرسه عالی فقه اصفهان
محمد جواد سامی علوم قرآن و تفسیر گروه علوم انسانی موسسه اپادانا
محمد سبحانی یامچی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضیه سادات سجادی علوم قرآن و تفسیر
مرتضی سلمان نژاد علوم قرآن و تفسیر معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
علی شریفی علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
محمد شریفی معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران
نادر شکرالهی علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه معارف دانشکده علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
رقیه صادقی نیری علوم قرآن و تفسیر استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اکرم صالحی علوم قرآن و تفسیر گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران
علی صیادانی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه ش2هید مدنی
صمد عبداللهی عابد علوم قرآن و تفسیر دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز، ایران
سید ضیاالدین علیانسب علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
کریم علی محمدی علوم قرآن و تفسیر هییت علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
محمد غفوری نژاد علوم قرآن و تفسیر دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم
عبدالاحد غیبی علوم قرآن و تفسیر استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امین فتحی علوم قرآن و تفسیر استادیار علوم قرآن و تفسیر
یوسف فرجی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب
جمال فرزندوحی علوم قرآن و تفسیر گروه الهیات دانشگاه رازی
زهرا قاسم نژاد علوم قرآن و تفسیر عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
معصومه قنبرپور علوم قرآن و تفسیر استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
سعید گراوند علوم قرآن و تفسیر استاد/ دانشگاه
ایرج گلجانی علوم قرآن و تفسیر علوم قرآنی و حدیث دانشکده تحقیقات و علوم اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی..هیات علمی قطعی رسمی
سجاد محمدفام علوم قرآن و تفسیر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
باب اله محمدی علوم قرآن و تفسیر تهران- نسیم شهر - شهرک رسالت0 20 متری ابوترابی پ 21 واحد 9
عیسی مسترحمی علوم قرآن و تفسیر تخصص تفسیرپژوهی
رحمان مشتاق مهر
داود معماری علوم قرآن و تفسیر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
امیر مقدم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید مصطفی مناقب علوم قرآن و تفسیر پیام نور کاشان
علی مهمان نواز علوم قرآن و تفسیر
سید رضا مودب علوم قرآن و تفسیر استاد دانشگاه قم
سیدمحسن موسوی دانشگاه مازندران
محمد مولوی علوم قرآن و تفسیر دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
سیدمجید نبوی علوم قرآن و تفسیر دانش آموخته دکتری
صفر نصیریان علوم قرآن و تفسیر استاد مدعو مراغه
محسن نورائی علوم قرآن و تفسیر عضو هیات علمی
بهبود یاری قلی علوم قرآن و تفسیر East Azarbaijan Province, Tabriz 35 km from Tabriz road, Maragheh Azarbaijan Shahid Madani University
– دکتر محمد هادی یدالله پور علوم قرآن و تفسیر علوم پزشکی بابل
حسن یعقوبی
مینا یعقوبی علوم قرآن و تفسیر دانشگاه ایلام