آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 330
تعداد پذیرش 93
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 111
تعداد مشاهده مقاله 136942
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70062
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 261 روز
درصد پذیرش 28 %