اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 423
تعداد پذیرش 123
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 170
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 175
تعداد مشاهده مقاله 171445
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 92115
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 284 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 200 روز
درصد پذیرش 29 %