آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 312
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 94
تعداد مشاهده مقاله 131972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 67515
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 57 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 326 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 240 روز
درصد پذیرش 26 %