آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 382
تعداد پذیرش 128
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 22

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 148109
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78692
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 321 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 34 %