اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 444
تعداد پذیرش 164
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 191061
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 106339
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 325 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 210 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 277 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 272 روز
درصد پذیرش 37 %