اهداف و چشم انداز

قرآن، معجزۀ جاوید پیامبر اعظم اسلام(ص) همواره در طول تاریخ پس از نزول، الهام‌‌بخش انسان‌‌ها بوده است. رمز جاودانگی کتاب الهی در قابلیت بازخوانی و تفسیر مجدد در هر زمان است؛ چرا که زیبایی‌‌های آن کهنه نمی‌‌شود و شگفتی‌‌های آن پایان نمی‌‌پذیرد.

یکی از موضوعاتی که در تفسیر قرآن، مورد اهتمام بوده و هست، تفسیر آن بر اساس داده­‌های قرآنی و حدیثی و کلام معصومین(ص)، و صحابه و تابعین از دیدگاه اهل سنّت می­‌باشد. در کنار بررسی نیاز امروزی بشر به استفاده از تعالیم  وحیانی،  بهره­ گیری از کلام الهی در تفسیر قرآن، و استفاده از کلام معصومین و برجستگان دینی ضروری است؛ چرا که آن­‌ها اساس و بنای اول فهم قرآن را پایه ریزی کرده­‌اند و استفاده از کلام آنان، راه را برای جویندگان تعالیم قرآن هموارتر و مطمئن­‌تر می‌­نماید.

 

چشم انداز دوفصلنامه

چشم انداز دوفصلنامه " تفسیر پژوهی اثری" را می‌­توان در موارد زیر، عنوان نمود:

1-پژوهش در تفاسیر روایی شیعه:

الف- روش‌شناسی تفاسیر روایی محض شیعه؛

ب- بررسی مبانی تفاسیر روایی محض شیعه؛

ج- ارزیابی روایات تفاسیر روایی محض شیعه؛

د- روش­‌شناسی تفاسیر روایی غیر محض همراه با استفاده‌­های عقلی شیعه؛

ه- بررسی مبانی  تفاسیر روایی غیر محض؛

و- ارزیابی روایات تفاسیر روایی غیر محض شیعه؛

ز- روش‌­شناسی تفاسیر جامع در استفاده از روایات در تفسیر؛

ح- بررسی مبانی مفسران جامع شیعه در استفاده از روایات؛

ط- نقد و بررسی استفاده مفسران جامع شیعه از روایات؛

ی- رابطه عقل و نقل در تفاسیر روایی محض؛

ک- رابطه عقل و نقل در تفاسیر روایی غیر محض؛

ل- استفاده مفسران روایی محض و غیر محض از قرآن در تفسیر؛

م- جایگاه اقوال صحابه و تابعین در تفسیر در تفاسیر روایی محض و غیر محض؛

ن-  جایگاه عقل و اجتهاد در تفاسیر روایی محض و غیر محض؛

س- تفسیر موضوعی در تفاسیر روایی محض و غیر محض شیعه؛

و ...

2- پژوهش در تفاسیر روایی اهل سنت:

الف. روش­‌شناسی تفاسیر روایی محض اهل سنّت؛    ب. بررسی مبانی؛  ج. ...