اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه تفسیرپژوهی

1- تولید و توسعه دانش در گستره علوم قرآن و تفسیر قرآن، متناسب با نیازهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و متخصصان علوم قرآنی جهان اسلام.

2- ارائه و نقد مطالعات قرآنی و تفسیری نظام­مند استادان و دانشجویان مخصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشور.