راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن در فصلنامه

نشریه تفسیرپژوهی با هدف تعمیق و گسترش مطالعات تفسیری از مقالاتی با مضامین تفسیر فقهی، کلامی، موضوعی، شیعی، اهل سنت، تطبیقی، اجتماعی، سیاسی، ادبی، تربیتی و مفردات پژوهی استقبال می کند. البته در هر شماره امکان چاپ یک مقاله در روش تفسیری نیز مقدور می باشد. 

اهداف:

 

1 – تولید و توسعه دانش در گستره علوم قرآن و تفسیر قرآن، متناسب با نیازهای علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و متخصصان علوم قرآنی جهان اسلام.

 

2 – ارائه و نقد مطالعات قرآنی و تفسیری نظام­مند استادان و دانشجویان مخصوصاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های کشور.

 

مقاله ارسالی باید شرایط زیر را دارا باشد:

 

الف)شرایط علمی

 

@  مقاله حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان در زمینة تخصّصی نشریه باشد.

 

@  مقاله دارای اصالت و ایده جدید باشد.

 

@  در مقاله باید روش تحقیق رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

 

 

 

ب) شرایط نگارش

 

@  مقاله از جهت نگارش، ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت گردد.

 

@  شایسته است مقالاتی که ارسال می‌گردد در قالب زیر اماده شود:

 

مقاله به ترتیب حاوی چکیده (مشتمل بر بیان مسأله، هدف، روش تحقیق و یافته‌های پژوهش بوده و حداکثر در 250 واژه تنظیم شده باشد)، کلید واژه‌ها (4 تا 6واژه)، مقدّمه (شامل بیان مسأله، اهداف، ماهیّت، چگونگی پژوهش و زمینه­های قبلی پژوهش)، بحث، نتیجه و فهرست منابع باشد و حجم مقاله حداکثر از 20 صفحه تایپ شده در قطع (19×12)، 24 سطری تجاوز نکند. ترجمۀ انگلیسی چکیدۀ مقاله و واژه‌های کلیدی آن در یک صفحۀ مجزا ضمیمه شود. مقاله با برنامه word xp با قلم B badr تایپ گردد. قلم متن اصلی با فونت 13، چکیده 11، پی­نوشت11، ارجاع و منابع 11 قید شود.

شایان ذکر است که قلم مربوط به آیات و روایات که به زبان عربی است، حتما با B badr و سایز 13 bold نوشته شود.

 

@   بخش­های مختلف مقاله باید دارای شماره مجزا باشد، بدیهی است مقاله با بخش 1 - که به مقدمه اختصاص دارد - شروع می­گردد.

 

@   ارجاعات باید بدین شکل تنظیم گردد:

 

ارجاع به منابع داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‌ای بدان، در داخل دو کمان به این ترتیب ذکر شود: (نویسنده، سال نشر اثر: جلد/ شمارۀ صفحه)؛ مثال: (سیبویه، 1991: 4/ 155) و در صورتی که در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و از همۀ آنها در تدوین مقاله استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف الف، ب، ج، د و غیره در زبان فارسی و عربی و حروف A، B،C،… در زبان انگلیسی پس از سال نشر، آثار از هم متمایز شود.

 

@ فهرست منابع مورد استفاده، جداگانه و به ترتیب الفباییِ نام خانوادگیِ نویسنده، با اطلاعات کامل کتاب شناختی و با رعایت نشانه‌گذاری (به شکل زیر) تنظیم شود:

 

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر اثر، نام کامل کتاب، (نام مصحّح یا مترجم در صورتی که اثر، ترجمه یا تصحیح باشد)، محل نشر، ناشر، شمارة چاپ،.

 

 مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر اثر، «نام کامل مقاله»، نام مجله/ مجموعه، شمارة مجله یا مجموعه، محل نشر، شماره صفحات.

 

 اثر ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر اثر، نام کامل کتاب، نام مترجم، شمارة چاپ، محل نشر، ناشر.

 

وب­گاه­های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، تاریخ دسترسی، عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده، نشانی وب­گاه­ اینترنتی.

 

@  «دستور خطّ فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای نوشتار و معیار وصل و فصل واژه‌ها قرار گیرد.

 

@   نشریه در ویراستاری ادبی مندرجات مقالات آزاد است.

 

@   مسئولیّت صحت مندرجات مقاله‌های علمی با نویسنده یا نویسندگان آن است.

-ترجمه فهرست منابع به زبان انگلیسی:

1.مشخصات کتابشناختی در فهرست منابع بر اساس شیوه APA تنظیم شود‌ .
۲. از آنجا که مقاله علمی حاوی دستاوردهای جدید پژوهشگر بوده، شایسته است تعداد منایع و رفرنس ها، معقول و علمی باشد؛ پیشنهاد می شود تعداد کلمات فهرست منابع حداکثر ۱۰ درصد تعداد کلمات اصل مقاله باشد. 
۳. از تبدیل سال قمری  به میلادی پرهیز شود و تنها پس از ذکر سال در مقابل آن از نشانه اختصاری AH (قمری) و SH (شمسی) استفاده شود. مثال: 
۱٤٣٨ ه.ق.  =    1438 AH
۴. جهت تسهیل در فرایند ویراستاری، فهرست منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی تنظیم گردد. 

ج) شرایط پذیرش اوّلیه

 

@ نویسنده محترم، بایستی فایل فرم «تعارض منافع» و فرم «تعهدنامه» را بارگیری و تکمیل کرده و فایل عکس یا PDF آن را از طریق سامانه و همراه با مقاله، به نشریه ارسال کند و در غیر این صورت، مقاله ارسال شده، بررسی نخواهد شد. (دریافت فایل هر دو فرم، با کلیک بر روی آن امکانپذیر است.)

 

@ نام کامل نویسنده (نویسندگان) به دو زبان فارسی و انگلیسی و نشانی کامل در صفحه جداگانه قید شود، (نویسنده مسئول مشخص شود)

1. برای اعضای هیئت علمی: (مربی، استادیار، دانشیار، استاد) گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی (همچنین به زبان انگلیسی)؛

2. برای دانشجویان: دانشجوی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور. پست الکترونیکی (همچنین به زبان انگلیسی)؛

3. برای سایر پژوهشگران: مقطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و ...) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر، کشور، پست الکترونیکی (همچنین به زبان انگلیسی)؛

(فرم آماده مشخصات نویسنده/ نویسندگان)

 

@ مقاله قبلاً در جایی چاپ و همزمان به نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد (چنانچه مقالۀ چاپ شده در این نشریه در جای دیگری نیز به چاپ رسد، هیئت تحریریه از پذیرش و چاپ مقالۀ دیگری از همان نویسنده معذور خواهد بود).

 

@ بررسی مقالات؛ ساختار کلّی مقالات رسیده، نخست توسّط هیئت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شد، حداقل به دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. برای حفظ بی­طرفی، نام نویسندگان از مقالات حذف می‌شود.

 

 

 

 

 

@ نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس (quran.azaruniv.ac.ir) ارسال نمایند.

آیتم­های داوری مقالات جهت استحضار نویسندگان:

1-   ابتکار و نو‌آوری

2-   اتقان تحلیل‌ها و استدلال‌ها

3-    بهره‌گیری از منابع معتبر

4-   نظم و پیوستگی مطالب

5-   روانی و رسایی عبارات

6-   تناسب با نیازها

7-   تناسب با عنوان فصلنامه

8-   ارزیابی کلی

9-   رعایت راهنمای تدوین مقالات