نقد و بررسی ترجمه های آیه هفتم سوره آل عمران با تاکید بر نقش «واو» در «و الراسخون فی العلم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

در آیه هفتم سوره آل عمران آیات قرآن به دو بخش محکمات و متشابهات تقسیم و علم تأویل آیات متشابه به «الله» نسبت داده شده است. در این آیه در کنار «الله» نام عده ای دیگر با تعبیر «و الراسخون فی العلم» به میان آمده است. این که «واو» در «و الراسخون» استیناف است یا عطف، محل اختلاف است. در صورت استیناف بودن، علم تأویل آیات متشابه منحصرا نزد خداست. اما در صورتی که عطف باشد، راسخان در علم نیز تأویل آیات متشابه را خواهند دانست. مقاله حاضر با مراجعه به پنجاه و پنج ترجمه فارسی قرآن و مقایسه و طبقه بندی آنها به این نتیجه رسید که تمام ترجمه ها به لحاظ استیناف یا عطف بودن «واو» در یکی از دسته های سه گانه قرار می گیرند: 1. نص در استیناف: (چهارده ترجمه)، 2. ظهور در استیناف: (هجده ترجمه) و 3. نص در عطف: (بیست و سه ترجمه). بر خلاف تصور اولیه کم نبودند مترجمان شیعی که «واو» را نص در استیناف و یا حداقل ظاهر در آن دانسته بودند. البته اکثر قریب به اتفاق مترجمان اهل سنت «واو» را نص در استیناف ندانسته، بلکه تنها ظاهر در آن گرفته بودند. و نکته آخر: در این که مصداق واقعی راسخان در علم اهل بیت (ع) هستند و این بزرگواران با تعلیم الهی، تاویل آیات متشابه را می‌دانند، در بین امامیه هیچ اختلافی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the translations of the seventh verse of Surah Al-Imran with an emphasis on the role of "Waw" in "Al-Rashkhoon al-'Alm

نویسنده [English]

  • Akbar Sajedi
As
چکیده [English]

in the seventh verse of Surah al-Omran, the verses of the Qur'an are divided into two parts of the triumphant and omnipresent, and the science of the interpretation of the verses similar to "Allah" is attributed. In this verse, besides "Allah", the names of others are interpreted by the phrase "al-Rashkhoon al-Fahl". The fact that "WoW" is an appeal in "Al-Rashkhoun" or a turning point is the place of dispute. In the case of appeal, the science of interpreting the verses is similar to God. But if it is turning, the Rukh Khan in science will also interpret the similar verses. The present article, referring to the fifty five Persian translations of the Qur'an, and their comparison and classification, concluded that all translations, in terms of the appeal or the turning point of the word "wa", are in one of the three categories. CREATE: 1. The appeal in the appeal: (fourteen translations), 2. Appearance in the appeal: (eighteen translations) and 3. Nas at the turning point (twenty-three translations). Contrary to the initial conception, there were few Shiite translators who referred to Waw in the appeals or at least appearance in it. Of course, the vast majority of Sunni translators, "Wave", were not aware of the appeal, but only appeared in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wow
  • Appellate
  • Turning
  • Towel
  • Translation