معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

آیه الله عبدالحسین طیب اصفهانی در تفسیر وزین اطیب البیان از تفاسیر معاصر شیعه، با بهره گیری نسبتا گسترده از احادیث معصومین(ع) به تبیین معارف قرآنی و غالبا دفاع از مبانی و اصول کلامی و اعتقادی شیعی برآمده و علاوه بر نقد و بررسی اسناد بسیاری از روایات ، به نقد و تحلیل محتوایی و متنی آنها نیز پرداخته است. اولین مرحله نقد متنی، بررسی صدور یا عدم صدور آن متن از معصوم(ع) است که به عبارتی واقعی و یا احتمالا جعلی بودن آن را اثبات می کند. از مهم ترین ملاک های مفسر اطیب البیان در تبیین صحت صدور متن روایات می توان به، عدم مخالفت متن حدیث با قرآن کریم، عدم مخالفت متن حدیث با عقل، عدم مخالفت متن حدیث با سنت قطعی، عدم مخالفت متن حدیث با گزارش های مسلم تاریخی و عدم متن حدیث با مبانی کلامی شیعه اشاره نمود. در مواجهه با احادیث متعارض نیز آیه الله طیب روایاتی را که با قرآن کریم هماهنگ و یا به معصوم(ع) منتسب هستند، بر روایات مخالف آن ترجیح می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria for the correctness of the text of the narrations In the commentary of Atib al-Bayan

نویسنده [English]

  • jalal mostafaeiejlaliye 2
2 ikiu
چکیده [English]

Abstract
Ayatollah Abdul Hussein Tayyeb Esfahani, in the commentary of Vazin'Aatib al-Bayan, on contemporary Shi'ite interpretations, using a relatively broad use of the hadiths of the Imams (AS) to explain the Qur'anic teachings and often defend the principles and principles of the Shiite theological and beliefs, and in addition to criticizing and reviewing many documents. From narrations, they also critically analyze their content and textual content. The first stage of a text critique is the examination of the issuance or non-issuance of that text from the infallible Imams (AS), which in actual fact, or possibly fake, proves it. One of the most important criteria of the interpreter, Atab al-Bayan, in explaining the authenticity of the text of narratives is the lack of opposition to the text of the hadith with the Holy Quran, the lack of opposition to the text of the hadith with reason, the opposition to the text of the hadith with a definite tradition, the non-opposition of the hadith text to historical accounts And the lack of opposition to the text of hadith with the Shiite theological foundations. In the face of conflicting hadiths, Ayatullah Tayeb also likes the truth of the issuance of narratives that are coherent with the Holy Qur'an or to the infallibles (AS) on the opposite traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authenticity of text
  • Quranic texts
  • tradition
  • rational evidence
  • definitive date

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397