نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

اعتقاد به توحید و تقویت و تثبیت آن و از سوی دیگر باور به معاد، شرط لازم و بسترساز سعادت اخروی و دنیوی انسان است و البته عمل براساس این دو رکن نیز تضمین کننده این سعادت می باشد. سوال اصلی مقاله آن است که اعتقاد به معاد چه نقشی درسلامت معنوی انسان دارد؟ نکته مهم در این موضوع را می توان به جایگاه معاد در بیش از یک سوم آیات قرآن، اشاره کرد که خداوند پیوسته چه به کافران و حتی مومنان درباره عواقب معاد هشدار داده است. نقش اعتقاد به معاد، در زیست سالم انسان در دنیا و عدم ترس او از مرگ ، عدم آزار رساندن و خیانت و ظلم به مردم ، گناه نکردن به خاطر ترس از عقوبت اخروی و دوری از خشم خدا، فریفته نشدن به زرق و برق دنیا تأثیرگذار می باشد و لذا اگر سلامت جسمی انسان به اموری از جمله تغذیه مناسب ، خواب کافی و... وابسته است ، سلامت معنوی او نیز به اتصال و ارتباط معنوی انسان با خدا وابسته می باشد. در واقع آسایش برای تن است و آرامش برای روح و این میسور نخواهد شد ، جز ارتباط با خداوند که انسان را از اضطراب ، تشویش و دلهره نجات می دهد و امنیت روحی را برای او به ارمغان می آورد و در این میان اعتقاد به معاد نقش بنیادینی در نجات انسان و سلامت معنوی او دارد.

کلیدواژه‌ها