روش‌های احتجاج در سوره مبارکه انعام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

بی تردید پیامبران و رهبران الهی به ویژه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در تلاشی گسترده به تعمیق و تصحیح باورها و اعتقادات امت‌ها پرداخته و با بیانی روشن به مبارزه با باورها و عقاید خرافی، تعصّبات کور قبیله ای و فسادها و کژی‌ها همّت گماشته‌اند. تحلیل ادعاهای مخالفان و تبیین دقیق و عمیق دعوت‌ خویش و استدلال منطقی و عقلانی بر باورها و ارزش‌های توحیدی در طول تاریخ پیامبران در مواجهه با مخالفان و موافقان به روشنی قابل مشاهده است. شناخت و بررسی احتجاجات بیان شده در کلام الله مجید، موجب رشد و قوام ادله عملی خواهد شد و در این راه ژرف کاوی مبانی و روش های احتجاجات ارائه شده در سوره مبارکه انعام ضروری می نماید. پژوهش حاضر با عنوان « روش های احتجاج در سوره انعام» به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است. که به این حقیقت دست یافته است که احتجاجات عقلی متعددی در سوره مبارکه انعام ارائه شده است وپیامبران هیچ‌گاه با استفاده ابزاری از خرافات و تعصبات جاهلانه، دعوت خویش به حقیقت را نیالوده اند و یا به تطمیع و تزویر برای فزونی پیروان روی نیاورده اند؛ بلکه همواره با بهره‌گیری از استدلال و احتجاج ، نسبت به تغییر نگرش‌ها اقدام کنند ، همانگونه که خداوند سبحان با ادله عقلی در ارائه معارف اعتقادی سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
نهج‌البلاغه، ترجمه: محمددشتی.
ابن ابی الحدید، عزّالدین ابو حامد، 1378-1383ش، شرح نهج البلاغه لإبن ابی الحدید، قم، کتابخانه آیت اله مرعشی نجفی.
ابن بابویه قمی(الصدوق)، ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین، 1400 ق، الامالی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
ابن هشام انصاری، ابومحمدجمال الدین،بی تا، مغنی البیت عن کتب الاعاریب، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، دار احیاء الثرات العربی.
جوادی آملی، عبدالله، 1385ش، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، چاپ اول.
حسینی همدانی، سیدمحمدحسین، 1404ق، انوار درخشان، تهران، کتابفروشی لطفی، چاپ اول.
خزائلی، محمدعلی 1381ش، جدل و استدلال در قرآن کریم، قم، گنج عرفان، چاپ اول.
سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، 1376ش، الاتقان، ترجمه سیدمهدی حائری قزوینی، تهران، امیرکبیر.
طباطبایی، سید محمدحسین، 1393ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتاب الاسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن، 1404ق، مجمع البیان، بیروت، دارالفکر، چاپ اول.
ــــــــــــــــــــ ، 1377ش، جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
طیب، سیدعبدالحسین، 1378ش، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام.
فخر رازی، ابوعبدالله محمد، 1420ق، التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)، بیروت، دار احیاء الثرات العربی.
قرائتی، محسن، 1383ش، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قرشی، علی‌اکبر، 1412ق، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
کلینی، محمدبن یعقوب، بی‌تا، اصول کافی، ترجمه و شرح: سیدجواد مصطفوی، تهران، انتشارات اسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر، 1373 ش، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دهم.
نجفی خمینی، محمد جواد، 1378ش، تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول.