کلیدواژه‌ها = "علم الکتاب"
تعداد مقالات: 1
1. مراتب بهره مندی از قرآن بر اساس مراحل درک و فهم آیات الهی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-117

امین فتحی