کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس
تعداد مقالات: 1
1. شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-88

آسیه سادات مرزانی؛ داود معماری