موضوعات = علوم قرآن و تفسیر
کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22049/quran.2023.27341.1332

مرضیه عبدلی مسینان؛ مریم علیزاده؛ کلثوم رجبی


مأخذشناسی توصیفی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28547.1406

کاظم استادی


استعاره ی مفهومی «کلمات الهیاتی» منسوب به «واقعه ی بدر» در تفاسیر نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28581.1410

امین مددی؛ زهیر صیامیان


بررسی تفسیری آیه ی خمس با محوریت تحلیل مناظره ی امام رضا (ع) (برتری عترت بر امت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28885.1420

باب اله محمدی؛ کاظم امیدی


مبانی سهولت و صعوبت «فهم قرآن» با محوریت دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28766.1416

سید عبدالله اصفهانی


بررسی مبانی قرآنی «حیات طیبه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28945.1421

علی کریمپور قراملکی


کاربست سیره در تفسیر قرآن کریم، مطالعه‌ی موردی تفسیر روح‌المعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28741.1414

فرشته تقی زاده چیمه؛ محمدرضا شاهرودی


زیرساخت‌های تفسیری ادبی سبک زیبایی‌شناسی سیدقطب در تفسیر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28797.1418

مجتبی مسعودی؛ احمد رضا نیکو کلام


رهیافتی معناشناسانه به مستضعفین و بازشناخت اجتماعی آن با تأکید بر تقابل‌های معنایی آن در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.29427.1439

محمدرضا پیرچراغ


نوآورانه‌های المیزان در تبیین ارتباط فاصله با محتوای آیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28744.1415

علی اصغر آخوندی؛ محمد حسین مدنی


ماهیت مرگ اندیشی از منظر قرآن و کتب مقدس

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 13-37

10.22049/quran.2023.28969.1422

خدیجه احمدی بیغش؛ زهره بیجارچیان


تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 83-104

10.22049/quran.2023.28335.1402

علی صالحی؛ علی اصغر شعاعی؛ محمد علی اخوان؛ سعید خدادادی


بررسی روش تفسیری و اعتبار تفسیر نور

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 245-272

10.22049/quran.2023.27541.1353

محمد رضا سالاری فر؛ اکرم حاجی کریمی حسین آبادی؛ علی فتحی


تحلیل متشابهات سیره حضرت موسی در ماجرای ضرب هارون (علیهماالسلام)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1402، صفحه 273-313

10.22049/quran.2023.28153.1391

مرتضی سلطانی؛ ولی الله نقی پورفر؛ مهدی کهکی


پژوهشی در آیات متشابه قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 83-121

کیوان خجسته مهر؛ کامران اویسی


بررسی ویژگی‌های معجزه از دیدگاه قرآن و تطبیق آن با قرآن

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 243-277

مجتبی مصلحی؛ علی اکبر کلانتری


بررسی لوح محفوظ و کیفیت آن از منظر مفسران فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 47-78

زهره اخوان مقدم؛ ناهید شاهمیرانی


تحلیل معناشناسی «ازواج بهشتیان» در قرآن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 79-104

نسرین انصاریان


رویکرد قرآنی در تحلیل ماهیت تکلم الهی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 105-124

حیدر باقری اصل


بازپژوهی امکان ردّ شمس در سورۀ «ص» با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 197-226

روح الله زاهری؛ محمدرضا حسینی نیا؛ زهرا زاهری